hackathon

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează Director Executiv

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Tipul contractului: contract individual de muncă cu norma parțială (cu perspectivă de trecere la normă deplină)

Durata contractului: 1 an, (cu perioadă de probă)

Despre organizația Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova:

Rețeaua LEADER este o asociație obștească, creată cu scopul promovării abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-urilor) din Republica Moldova.

Misiunea Rețelei este asocierea și cooperarea GAL-urilor și actorilor implicați în promovarea abordării LEADER în Republica Moldova pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Obiectivele Rețelei LEADER:

 • Contribuirea la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova;
 • Promovarea și contribuirea la elaborarea și implementarea activităților și programelor LEADER în Republica Moldova și dezvoltare rurală;
 • Crearea sau facilitarea unui mediu care să favorizeze interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor din Moldova la nivel regional, național și internațional;
 • Stabilirea parteneriatelor între părțile interesate de implementarea abordării LEADER în Moldova la nivel regional, național și internațional;
 • Reprezentarea intereselor GAL-urilor la evenimentele și forumurile naționale și internaționale relevante;
 • Oferirea suportului și asistenței GAL-urilor (logistic, juridic etc.).

Despre Poziție:

Misiunea funcției este de a asigura administrarea și funcționalitatea eficientă a Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale și dezvoltării organizației. Gestionarea eficientă a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare și informaționale în concordanță cu politica și strategia organizației.

Obiectivele poziției:

 1. Administrarea asociației;
 2. Participarea la elaborarea și implementarea Planului de Acțiuni al Rețelei Naționale LEADER;
 3. Participarea la elaborarea politicilor și procedurilor de lucru ale asociației;
 4. Crearea și facilitarea parteneriatelor interne și externe;
 5. Atragerea fondurilor de finanțare pentru realizarea scopurilor statutare ale Rețelei LEADER;
 6. Acordarea asistenței tehnice GAL-urilor;
 7. Promovarea activităților asociației prin diverse canale de comunicare;
 8. Identificarea potențialului și elaborarea conceptelor de dezvoltare locală;
 9. Managementul financiar al Asociației;
 10. Implementarea activităților și proiectelor în scopul dezvoltării organizației și realizării misiunii sale.

O parte dintre obiective sus-menționate vor fi realizate în strânsă cooperare cu Consiliul de Administrare și Președintele Rețelei LEADER.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vedeți Termenii de Referință pentru Director Executiv.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în Administrație Publică/ Business și Administrare/ Finanțe și Contabilitate/ Economie/ Drept sau alte domenii conexe;
 • Experiență de muncă de minimum 3 ani în domeniul managementului de proiecte, fundraising sau alte domenii conexe;
 • Cunoașterea limbilor: româna, rusa și engleză la nivel avansat;
 • Capacități organizatorice și de comunicare dezvoltate;
 • Cunoașterea bazelor contabile și a managementului financiar;
 • Cunoștințele în domeniul LEADER vor constitui un avantaj.

Pentru a aplicare, vă rugăm să transmiteți CV-ul la adresa moldova.leader@gmail.com, însoțit de scrisoarea de intenție și o scrisoare de recomandare (sau indicați referințe în CV).

Termenul limită pentru aplicare: 27.02.2019.

Persoana de contact: Marina Albu, președintele AO Rețeaua Națională LEADER în Republica Moldova(tel: +373 602 333 12).

Mai multe detalii: http://www.centruinfo.org/2019/02/13/reteaua-nationala-leader-din-republica-moldova-angajeaza-director-executiv/ 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.