hackathon

AO ”AVE Copiii” solicită concurs de oferte pentru moderarea unui Training în domeniul participării copiilor în procesul de luarea deciziilor dedicat cadrelor didactice

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii în cadrul proiectului „Asistență socială, educațională și medicală pentru refugiați și solicitanți de azil în Moldova” susținut de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) anunță concurs de oferte pentru identificarea unui consultant-formator pentru moderarea unui training de 2 zile pentru cadrele didactice în domeniul participării copiilor în procesul de luare a deciziilor.

 1. Produse și servicii:

 

Activități

Produse

Termene limită*

1.

Elaborarea și redactarea metodologiei instruirii pentru livrarea training (1 zi)

·     Agenda;

·     Materialele necesare pentru livrarea training-ului;

·        Chestionar KAP de început și final

Februarie

2.

Livrarea training (2 zile)

·        Curs de 16 ore conform agendei validate

Martie

3.

Elaborarea Raportului (1 zi)

·        Raport despre training cu constatări, concluzii și recomandări pentru audienți și pentru echipa Proiectului (max. 10 pagini)

Martie

*Termenele limită vor fi agreate odată cu semnarea Contractului

 1. Condiții față de participanți:
 • Studii superioare de master în psihologie, asistență socială, psihopedagogie;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în livrarea instruirilor pentru adulți (cu preponderență didactice);
 • Cunoaștere avansată a domeniului participării copiilor în procesul de luare a deciziilor;
 • Experiență avansată în elaborarea și redactarea rapoartelor de activitate.
 1. Oferta trebuie să includă:

CV-ul consultantului, Oferta financiară (în lei moldovenești), inclusiv taxele.

 1. Evaluarea dosarelor:

AO AVE Copiii va evalua dosarele candidaților cu aplicarea următoarei fișe de pontaj:

Nr. d/o

Criterii

Punctaj

1

Experiență de cel puțin 5 ani de formare și supervizare a adulților

20

2

Experiență avansată de elaborare și redactare a rapoartelor de activitate

5

3

Corespunderea dosarului cu condițiile de participare la concurs

10

4

Oferta financiară echilibrată din punct de vedere cost-beneficiu

15

 

TOTAL

50

 

 1. Termeni limită și alte condiții
  1. Termenul limită de prezentare a ofertelor 24 februarie 2019, ora 18:00 (ora locală);
 2. Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate. Ofertele incomplete nu vor fi considerate pentru evaluare.
 3. Ofertele vor fi prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa – office@avecopiii.md cu mențiunea: „Concurs de oferte pentru consultant”.
 4. Întrebările, concretizările referitor la tender vor fi transmise prin email office@avecopiii.md până pe 20 februarie 2019.
 5. AVE Copiii își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.