Banca Națională a Moldovei angajează economist principal responsabil de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime pentru toți candidații:

1) Studii şi experiență:

-        Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

-        Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic / financiar-bancar / auditului – obligatoriu. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;

-        Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

-        Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

-        Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);

-        Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:

-        Orientare către performanță;

-        Comunicare eficientă;

-        Cooperare;

-        Integritate organizațională;

-        Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

- Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Procesează, monitorizează şi analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului;
- Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici şi proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor şi de finanțare a terorismului şi implementarea adecvată a acestora în practică;
- Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaționale.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 15.02.2019

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici:http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Concursului va avea loc prin desfășurarea unui interviu profesional. Astfel, Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoștințe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoștințele de limbă engleză și IT.

Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

Recomandam studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu.

BIBLIOGRAFIA:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
- Legea privind activitatea băncilor, nr.202, din 06.10.2017;
- Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, nr. 308, din  22.12.2017
- Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011;Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.