Comisia Electorală Centrală anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (perioadă nedeterminată) de: 

- specialist principal al Serviciului achiziții publice și logistică - depunerea dosarelor de participare pînă la data de 05 februarie 2019; 

Sarcini de bază:

 1. Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniul atribuit;
 2. Examinarea petiţiilor şi demersurilor persoanelor fizice sau juridice, precum şi a contestaţiilor parvenite, cu elaborarea proiectelor de hotărîri/scrisori pe marginea acestora;
 3. Identificarea și estimarea necesităților Comisiei pentru anul următor celui de gestiune.
 4. Asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile Comisiei;
 5. Reprezentarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanţa de judecată.
 6. Organizarea sistemului de primire a materiilor prime, materialelor, produselor achiziționate, etc. de la partenerii comerciali, recepţia bunurilor dacă acestea corespund calitativ şi cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoţire, precum și păstrarea și gestionarea acestora.

- specialist principal al Direcției comunicare, relații cu publicul și mass-media - depunerea dosarelor pînă la data de 24 ianuarie 2019

Sarcini de bază:

 1. Elaborarea metodologiei în vederea monitorizării mass-media privind reflectarea activităţii Comisiei Electorale Centrale;
 2. Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind activitatea desfăşurată şi iniţiativele lansate de Comisia Electorală Centrală;
 3. Asigurarea activităţii Centrului media şi organizarea conferinţelor de presă planificate;
 4. Organizarea conferinţelor de presă, vizitelor de informare şi documentare, precum şi a altor activităţi pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masa;
 5. Realizarea analizei documentelor de politici de educaţie electorală, a proiectelor de acte normative în vederea asigurării corectitudinii şi conformităţii acestora;
 6. Asigurarea logisticii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie electorală şi informare planificate și deplasărilor peste hotarele țării;
 7. Realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi securităţii informaţiei, conform standardelor internaţionale ISO.

Informații suplimentare despre condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante le puteți găsi pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale sau pe pagina www.cariere.gov.md. 

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Comisia Electorala Centrala (CEC) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.