Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs prelungit de angajare a doi consultanţi în cadrul Aparatului Administrativ

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe de ocupare a postului:

studii superioare în drept; cunoașterea limbilor română și rusă; abilități de utilizare a computerului; abilități de interacțiune și comunicare, abilități de a lucra independent și în echipă.

Dosarul candidatului va include:

copia buletinului de identitate; copia actului de studii care confirmă pregătirea profesională; CV-ul candidatului; scrisoare de motivare; alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

În caz de necesitate, pot fi solicitate și alte acte relevante pe care persoana le deține.

Dosarele de participare incomplete nu vor fi examinate. Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Data limită pentru depunerea dosarelor 25 ianuarie 2018, ora 15.00.

Candidaţii urmează să depună dosarul de participare la sediul Aparatului Administrativ al CNAJGS, adresa: mun. Chișinău, str. Aleco Russo 1, bl. A, et. 9, bir. 94, tel: 022 310274 sau la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md

Despre data și locul desfășurării interviului, candidații preselectați vor fi informați suplimentar.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.