hackathon

ANPM - Responsabil de comunicare

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM) angajează responsabil de comunicare

Context: ANPM este organizația neguvernamentală și apolitică a para-juriștilor din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

În baza cererii de finanțare pe care a înainta-o ANPM către Fundația Soros-Moldova, la 1 decembrie 2018, Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova, a semnat un contract de grant cu Fundația Soros-Moldova. Grantul a fost acordat pentru realizarea proiectului ”Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de para-juriști ai ANPM – etapa II”. Scopul proiectului este: creșterea nivelului de alfabetizare juridică a populației. Obiectivele proiectului sunt: consolidarea capacității instituționale a ANPM prin îmbunătățirea cunoștințelor echipei executive a ANPM, abilitarea juridică a populației prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților membrilor ANPM, îmbunătățirea raporturilor de colaborare cu autoritățile naționale relevante și donatorii externi.

Proiectul este implementat în perioada 01.12.2018 – 30.11.2019

Scopul general al funcţiei: Asigurarea comunicării interne și externe în cadrul ANPM.

Sarcinile de bază:

a) Elaborează și editează comunicate de presă, prezentări ale ANPM, articole pentru website, newsletter, etc;

b) Participă la toate evenimentele ANPM, face postări ale evenimentelor pe pagina de facebook a ANPM, scrie articole, publicații, materiale informaționale și le postează pe pagina parajurist.md;

c) Elaborează/comandă materiale promoționale pentru diverse evenimente ale organizației;

d) Elaborează instrumente și modalități de monitorizare a imaginii organizației în comunitate (chestionare, sondaje etc.);

e) Administrează pagina de Facebook a organizației;

f) Monitorizează și actualizează website-ului organizației;

g) Moderează întrebările beneficiarilor de pe parajurist.md;

h) Asigură comunicarea cu partenerii externi;

i) Asigură promovarea evenimentelor și instruirilor organizației;

j) Participă la ședințele interne şi evenimentele publice organizate în cadrul proiectului;

k) Asigură comunicarea internă cu membrii ANPM în vederea identificării nivelului de satisfacție a acestora;

l) Mediatizarea posturilor vacante de para-jurist, pe parajurist.md și pagina de facebook a ANPM;

m) Disponibilitatea de a participa la evenimentele ANPM;

n) Disponibil de a lucra de la distanță.

o) Crează și menține listă de contacte/dezvoltă relații de coladorare cu reprezentanții mass-media;

p) Alte sarcini delegate de către Directoarea executivă.

Programul de muncă:

Responsabilul de comunicare va activa part time: 60 h pe lună (aproximativ 15 de ore pe săptămână)

Locul desfășurării activității de muncă:

Responsabilul de comunicare va lucra de la distanță. În perioadele când se vor desfășura activități în cadrul proiectului în or. Chișinău și alte regiuni,  ace(a)sta va activa în locațiile în care se vor desfășura evenimentele ANPM.

Perioada de executare:

Angajarea se preconizează a fi din luna ianuarie 2018 până pe 30.11.2018.

ANPM va încheia cu responsabilul de comunicare, contact individual de muncă pe perioadă determinată (pe perioada desfășurării proiectului).

Calificări:

1)    Studii superioare în jurnalist, comunicare, alte domenii relevante;

2)    Capacități de management eficient al timpului;

3)    Responsabilitate personală;

4)    Abilităţi organizatorice, de comunicare şi negociere;

5)    Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;

6)    Abilități de comunicare și scriere în limba română și rusă;

7)    Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);

8)    Capacitatea de a lucra în termeni limită;

9)    Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.

10)  Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

11)  Aptitudini de documentare a evenimentului și scriere a articolelor.

Dosarul candidatului va cuprinde:

-       Copia buletinului de identitate;

-       CV-ul actualizat

-       Scrisoare de motivare, în care vor fi indicate două peroane de referință și contactele acestora.

Procedura de depunere a dosarului:

Dosarul va fi depus la adresa de e-mail violettaodagiu@gmail.com cu indicarea poziției pentru care aplică: Concurs – responsabil de comunicare

Termenul de aplicare la concurs este până la data de 11.01.2018 ora 18.00

Etapele concursului:

Concursul de angajare poate fi constituit din trei etape:

1)    Depunerea dosarului;

2)    Interviul.

Pot fi organizate maxim 3 interviuri. Doar persoanele pre-selectate vor fi invitate la interviu.

Interviurile au loc la Chișinău, iar candidaților nu li se rambursează cheltuielile de deplasare pentru participarea la interviu.

3)    Etapa de testare: Candidații pot fi supuși probelor de testare.

Comisia de concurs:

Pentru recrutarea candidatului potrivit pentru funcția vacantă, poate fi constituită comisia de recrutare. În componența comisiei, intră, dar nu se limitează la: Directoarea Executivă a ANPM și reprezentați ai Consiliului de Administrare ai ANPM.

Criterii de selectarea a concurenților

a) Studii superioare în jurnalism, comunicare, alte domenii relevante;

b) Capacități de management eficient al timpului;

c) Responsabilitate personală;

d) Abilităţi organizatorice, de comunicare şi negociere;

e) Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;

f) Abilități de comunicare și scriere în limba română;

g) Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);

h) Capacitatea de a lucra în termeni-limită;

i) Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.

j) Cunoașterea limbii ruse și engleză constituie un avantaj.

k) Experienţa de lucru în domeniul relevant activităţii proiectului va constitui un avantaj;

l) Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii va constitui un avantaj.

Pentru mai multe informații nu ezitați să mă contactați: Violetta Odagiu, Directoare Executivă a ANPM, telefon: 068686472, e-mail: violettaodagiu@gmail.com

Vă dorim succes!

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.