TERMENI DE REFERINŢĂ

 

Titlul funcției: Manager de proiect

Informație Generală:

Asociația Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (în continuare AOPD) este o este o uniune de persoane juridice, organizație necomercială, neguvernamentală, independentă, apolitică, constituită în vederea dezvoltării a unor abordări și principii comune de promovare a incluziunii sociale, drepturilor și îmbunătățirea calității vieții pentru persoane cu dizabilități și familiile lor.

AOPD este o alianță de organizații naționale și locale, funcționează pe principii benevole, la care pot adera orice organizații de profil care împărtășesc scopurile și obiectivele Asociației și sunt gata să se implice în realizarea acestora. AOPD a fost înregistrată la Ministerul Justiției la date de 27 septembrie 2007 cu Nr. 3973

AOPD în perioada 01.2019- 12.2019 va implementa proiectul ” Acțiuni de advocacy consolidate pentru rezultate durabile în incluziunea persoanelor cu dizabilități” cu suportul financiar Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

În cadrul acestui Proiect AOPD va asigura secretariatul Platformei organizațiilor pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (44 OSC) care vor ține de:

 • Analiza și monitorizarea documentelor de politicilor în domeniul social la nivel național și local;
 • Monitorizarea implementării politicilor publice relevante;
 • Organizarea activităților de capacitare a membrilor platformei,
 • Organizarea evenimentelor de pledoarie pentru soluționarea inechităților sociale față de persoane cu dizabilități.

Atribuțiile și sarcinile managerului de proiect

 1. Coordonează, organizează activitățile proiectului;
 2. Elaborează planuri și rapoarte sistematice și la solicitare, cu privire la implementarea proiectului;
 3. Organizează concursuri pentru identificarea consultanților în conformitate cu cerințele și necesitățile proiectului;
 4. Monitorizează activitatea consultanților privind respectarea termenilor de livrare a produselor consultanților în conformitate cu rezultatele planificate;
 5. Asigură respectarea procedurilor interne și a procedurilor stabilite în raport cu politicile donatorilor în implementarea proiectelor;
 6. Monitorizarea implementării planului de acțiuni și  a bugetul proiectului;
 7. Se implică în organizarea altor activități AOPD, relevante pentru dezvoltarea organizațională; 
 8. Conlucrează cu echipa secretariatului și membrii Platformei cu scopul realizării obiectivelor statutare și strategice AOPD.

Cerințe de calificare:

 • Studii postuniversitare în științe sociale (sociologie, psihologie, asistență socială, etc)
 • Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în domeniul relevant activității proiectului;
 • Experiență de lucru într-o organizație neguvernamentală şi în proiecte finanțate de organizațiile donatoare;
 • Abilități organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de coordonare a proiectelor;
 • Abilități de comunicare şi negociere;
 • Capacități analitice dezvoltate și experiență în elaborarea planurilor și rapoartelor;
 • Cunoașterea bună a limbilor română și rusă ( oral și scris);
 • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, Power Point şi Internet);
 • Experiență de lucru cu rețele de organizații va constitui un avantaj;
 • Abilități bune de lucru în echipă.
 • Perioada de angajare: ianuarie 2019 – decembrie 2019

Dosarul candidatului pentru poziția de consultant va conține:

 • CV-ul care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului relevante domeniului dat de activitate.
 • Scrisoare  de motivație pentru poziția dată

Persoanele interesate vor expedia dosarele până 26 decembrie 2018, ora 17:00, la adresa electronică aopdmoldova@gmail.com   cu titlul  mesajului,  manager de proiect.

Pentru informații suplimentare: Galina Climov, tel: +373 079222505.  

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.