hackathon

Expert în domeniul Management Financiar Public

Titlu: Expert în domeniul Management Financiar Public
Locație: Chișinău, Moldova

Despre IREX:
IREX este o organizație internațională independentă nonprofit care colaborează cu partenerii locali pentru a soluționa provocările în domeniul dezvoltării și a aduce schimbări pozitive și de lungă durată în întreaga lume. Pentru a construi o lume mai echitabilă, prosperă și incluzivă, IREX și partenerii săi împuternicesc tinerii, cultivă liderii, întăresc instituțiile și extind accesul la educație și informații de calitate.

Despre proiect:
Comunitatea Mea (CM) este un program USAID cu o durată de 5 ani, care a fost lansat cu scopul de a consolida capacitățile guvernării locale, care i-ar permite să devină mai eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Sporirea capacității autorităților publice locale (APL), inclusiv în domeniul implicării în activitatea sa a cetățenilor și societății civile, va duce atât la îmbunătățirea serviciilor prestate de APL-uri, cât și la întărirea controalelor și echilibrelor între guvernele centrale și locale. Programul Comunitatea Mea va servi drept un program emblematic al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în domeniul guvernării locale, care prevede acordarea unei asistențe globale a până la 100 de comunități, inclusiv orașelor și satelor, vizând în mod prioritar administrațiile publice locale.

Roluri și responsabilități:
Expert în domeniul Management Financiar Public va oferi instruire practică și va acorda asistență tehnică în domeniul normelor metodologice de contabilitate și raportare financiară, aplicate în sistemul bugetar public, pentru a îmbunătăți capacitățile în domeniul Management Financiar Public ale APL-urilor partenere CM.

Responsabilități:

 • Va sprijini personalul APL-urilor în pregătirea, revizuirea și elaborarea rapoartelor financiare privind executarea bugetului pentru anul 2018 în “Sistemul informațional de management financiar (SIMF).
 • Va elabora prezentări și va oferi instruiri privind raportarea financiară a executării bugetului pentru anul 2018 în cadrul SIMF. Va pregăti toate materialele de suport necesare pentru buna desfășurare a instruirilor și a altor  activități de suport ulterioare, menite să asigure dobândirea de către APL-uri a unor noi competențe, cunoștințe și practici necesare.
 • Va asigura asistență tehnică pentru proiectul CM în domeniile legate de îmbunătățirea practicilor contabile și de raportare financiară în sistemul bugetar, în conformitate cu domeniul termenii de referință specificate în contractul de muncă și planul de lucru aprobat.
 • Va oferi servicii de consultanță, inclusiv recomandări, comunităților partenere CM; va împărtăși exemple, bune practici aplicate în domeniu și lecții învățate, precum și va furniza explicații detaliate privind activitățile / acțiunile care ar putea fi necesare.
 • Va pregăti și recomanda surse / materiale de referință de suport, ghidându-se de termenii de referință specificați pentru a asigura că suportul oferit este în conformitate cu cadrul legal și instituțional al Republicii Moldova.
 • Calificări (cerințe minime):

Studii: Licențiat în finanțe publice, economie, administrare publică, contabilitate sau alte domenii relevante. Masteratul într-un domeniu vizat va reprezenta un avantaj.

Experiență profesională: Cel puțin 6 ani de experiență practică în Managementul Finanțelor Publice și elaborarea rapoartelor financiare în sistemul bugetar la nivel local; experiența de lucru cu proiectele USAID sau alți donatori va reprezenta un beneficiu.

Competențe

 • Înțelegerea proceselor existente în sistemului bugetar public, de raportare financiară și evidență contabilă al Republicii Moldova.
 • Experiența practică de lucru în cadrul administrației publice locale reprezintă un avantaj.
 • Experiență în dezvoltarea capacităților de implementare și elaborare a programelor de formare, inclusiv asistență individuală și ghidare.
 • Abilități de comunicare și relaționare interpersonală bine dezvoltate, capacitatea de a lucra cu 
 • toate nivelurile și funcțiile în cadrul unei instituții.
 • Capacitate de a lucra independent și ca parte a unei echipe, de a-și asuma responsabilitate și 
 • de a trata cu maxima discreție informațiile sensibile.
 • Capacitatea de a promova cunoștințele acumulate și buna colaborare între toți angajații APL.
 • Competențe bune de utilizare a computerului, pachetul Microsoft Office, în special aplicațiile 
 • Excel, PowerPoint și Word.

Limbi vorbite: limba română - fluent, limba rusă - nivel avansat.

Pentru a aplica: Trimiteți un CV la: tender.md@irex.org (menționați la subiect: "Expert în domeniul Management Financiar Public ”). Includeți rata brută pentru prestarea serviciilor.

Termen-limită: 21 decembrie, 2018, 18:00.

Candidații selectați vor fi invitați la un interviu (opțional).

* Comunitatea Mea va răspunde doar candidaților selectați pentru un interviu.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.