CCA anunță concurs

Ajută-ne să distribuim acest articol:

CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ANUNŢĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 1. Consultant, Direcţia monitorizare radio,
 2. Consultant, Direcţia monitorizare TV,
 3. Specialist superior, Direcţia monitorizare TV;
 4. Specialist superior, Direcţia monitorizare radio;
 5. Specialist, Direcţia monitorizare TV,
 6. Specialist, Direcţia monitorizare radio,
 7. Specialist, Direcția control și digitalizare;
 8. Șef adjunct, Direcția juridică și reglementări;
 9. Auditor intern superior, Serviciul audit intern;
 10. 10.Consultant, Serviciul comunicare si relatii cu publicul.

  Participanţii la concurs  vor prezenta următoarele documente:

  1. formularul de participare;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum vitae.

   

  Cerinţe minime obligatorii:

  1. studii superioare de licență în contabilitate sau economie;
  2. cetăţenia Republicii Moldova;
  3. capacitatea deplină de exerciţiu;
  4. neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  5. lipsa antecedentelor penale;
  6. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate

        Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;, www.ccca.md

Data limită de depunere a Dosarelor – 26 decembrie 2018.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.