hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de supravegherea sistemelor de plăţi

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experiență de minim un an în domeniul financiar - economic şi/sau tehnologiilor informaţionale;
- Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
- abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
- atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

- Supraveghează sistemele de plăți și decontări, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care cad sub incidența supravegherii efectuate de Banca Națională a Moldovei;
- Supraveghează instrumentele de plată fără numerar, sistemele automatizate de deservire la distanță, sistemele și serviciile de remitere de bani;
- Asigură elaborarea și actualizarea procedurilor interne și politicile aferente supravegherii sistemelor de plăți și decontări (inclusiv a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare), instrumentelor de plată și sistemelor automatizate de deservire la distanță, pieței serviciilor de remitere de bani;
- Elaborează propuneri cu privire la facilitarea și promovarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul RM;
- Elaborează rapoarte cu privire la rezultatele supravegherii: sistemelor de plăți și decontări (inclusiv a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare); instrumentelor de plată și sistemelor automatizate de deservire la distanță;
- Examinează dosarul prestatorului de servicii de plată privind prestarea serviciilor de plată într-un sistem de plăți cu carduri de plată, sistem de remitere de bani și sistem automatizat de deservire la distanță;
- Colectează și analizează informațiile cu privire la: sistemele de plăți și decontări a valorilor mobiliare supravegheate, instrumentele de plată, sistemele automatizate de deservire la distanță și datele din rapoartele statistice prezentate către Banca Națională de către prestatorii de servicii de plată;
- Examinează reclamațiile parvenite din afara BNM cu privire la funcționarea și utilizarea sistemelor și instrumentelor de plată;
- Participarea la cooperarea cu organismele internaţionale specializate în domeniul sistemelor de plăţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21.12.2018

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
- Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
- Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
- Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
- Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006;
- Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 299 din 27.10.2016.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.