hackathon

IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - Șef Oficiul teritorial Chișinău

                         Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul Instituției Publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: șef Oficiul teritorial Chișinău
 2. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
 3. Condiții obligatorii de participare:
 • cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel, cel puţin, intermediar;
 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • superioare de licență în unul din domeniile economie, finanțe, drept, agricultură sau tehnic;
 • cunoștințe avansate de operare la calculator;
 • minim 3 ani în funcții care țin de domeniul economico-financiar, drept, agricultură sau tehnic, preferabil experienţă în sectorul public;
 • deținerea permisului de conducere (categoria B) ar constitui un avantaj;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei entități publice;
 • cunoașterea legislației în domeniu.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:

- planificarea, coordonarea și monitorizarea activității subdiviziunii;

    - asigurarea derulării corecte și legale a procesului de recepționare și verificare a dosarelor prezentate de către producătorii agricoli, precum și acordarea consultațiilor producătorilor agricoli privind măsurile de subvenționare;

- asigurarea verificării la fața locului obiectul investiției pentru care se solicită sprijin financiar, în vederea identificării și controlului cheltuielilor realizate, inclusiv participarea în cadrul grupurilor de control pe teren instituite în modul stabilit;

- asigurarea derulării procesului de pregătire a dosarelor în scopul prezentării acestora pentru examinare Direcției administrarea și aprobarea proiectelor;

- întocmirea și prezentarea notelor informative privind activitatea desfășurată în cadrul subdiviziunii.

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelînd Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).
 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 08 decembrie 2018 inclusiv
 2. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.