Concurs (prelungit) pentru functia de asistent manager Oficiul directorului IP AIPA

Ajută-ne să distribuim acest articol:

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcțiilor vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: asistent manager Oficiul directorului

 

 1. Durata contractului individual de muncă: determinată;

 

 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (cel puțin intermediar);
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept sau agricultură;
 • preferabil experiență în domeniul administrației publice, limbilor străine, informaticii;
 • abilități de lucru cu informații, organizare și  planificare;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • stabilirea termenilor de executare a documentelor parvenite de la organele ierarhic superioare și organizarea controlului asupra executării, acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor structurale ale Agenției pentru executare în termen a acestora;
 • primirea corespondenței pentru expediere și verificarea corespunderii acesteia regulilor stabilite în Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat și arhivare în cadrul Agenției
 • ține evidența electronică a corespondenței de intrare și ieșire, cu înregistrarea acesteia în Sistemul informatic ELO;
 • expedierea documentelor, petițiilor către persoanele fizice și organizațiile legal constituite prin intermediul poștei speciale, oficiului poștal, curierilor, poștei electronice etc.;
 • întocmeşte nomenclatorul dosarelor, la sfârșitul anului în curs, în baza informației parvenite de la șefii subdiviziunilor structurale, cu indicarea termenelor de păstrare, în conformitate cu „Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova".
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelând Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: prelungit pînă la 06 decembrie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

 

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.