hackathon

Asociația Promo-LEX angajează Șofer

Nr. ref. 25 din 27.11.2018

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunile de observare a alegeri Parlamentare din 24 februarie 2019, precum și a alegerilor locale generale din 2019.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea unui/unei candidat(e) pentru postul de Șofer în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Șoferul va asigura transportarea membrilor echipei centrale a Asociației Promo-LEX implicați în cadrul Misiunilor de Observare și de informare/educare electorală desfășurate în contextul alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019, precum și a alegerilor locale generale din 2019, pentru asigurarea implementării eficiente a activităților în cadrul Programului “Democrație, Transparență și Responsabilitate”.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Asigură cu transport (automobil propriu) echipa programului, inclusiv în cadrul vizitelor de monitorizare, a activităților desfășurate în teritoriu și pentru distribuirea materialelor în regiuni;
 • Duce evidența kilometrilor parcurși și asigură încadrarea în consumurile normate de combustibil pentru autovehiculul aflat în dotarea șoferului;
 • Asigură buna funcţionare și starea tehnică a automobilului propriu (curăţenia şi întreţinerea zilnică a autovehiculului, valabilitatea poliţelor de asigurare, reviziile periodice obligatorii) pentru a oferi suport și siguranţă echipei de implementare a programului;
 • Semnalează Coordonatorului de Program orice aspect legat de starea automobilului propriu;
 • Alte responsabilităţi relevante.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Studii: studii medii complete, colegiu sau de licență. Vor constitui un avantaj studiile în domeniul logisticii, marketingului, economiei. Cunoașterea la nivel avansat a regulilor circulației rutiere;
 • Experiență de muncă: minim 2 ani. Experiență de muncă într-o poziție similară (şofer, logist) va constitui un avantaj; Minimum cinci ani de experiență în conducerea automobilelor din categoria B;
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoașterea limbii române (obligatoriu) și limbii ruse (va constitui avantaj), cunoștințe minime de mecanică auto, capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:

 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Permis de conducere categoria B și automobil propriu în stare bună de funcționare – OBLIGATORIU;
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în zilele de sărbătoare și week-end;
 • Abilităţi de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane;
 • Rezistență la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși;
 • Integritate și discreție profesională.
 • Disponibilitate 24 din 24 la telefonul mobil.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în perioada decembrie 2018 – septembrie 2019 (10 luni).

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de creștere profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de intenție în care se va descrie succint:
  –   motivația persoanei de a ocupa postul de Șofer,
  –   salariul minim net solicitat + costul de chirie a automobilului,
  –   datele de contact a două persoane de referință;
  –  caracteristicile tehnice ale automobilului (marca, anul producției, numărul de locuri pentru pasageri, tipul de combustibil și         consumul mediu).

Dosarul de Angajare trebuie completat în limba Română şi expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Șofer”. 

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 10 decembrie 2018, ora 18:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Ana Baltă, Asistent de Program, Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 078047574, e-mail: ana.balta@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu!

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar candidaților preselectați pentru interviu, după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.