hackathon

Fundatia Est-Europeana anunță concurs pentru selectarea unui consultant sau unei companii care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor de etnie romă

În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Programul are scopul de a contribui la scrutine electorale incluzive şi corecte în conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi OSCE/ODIHR şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în materie de drepturile  omului. Proiectul va consolida dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea legislaţiei electorale din perspectiva recomandărilor UE şi OSCE şi a drepturilor omului. De asemenea, proiectul va încuraja grupurile sub-reprezentate să candideze la alegeri şi să militeze pentru alegeri incluzive.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință.

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1361&l=ro  

Obiective:
Pentru a contribui la realizarea scopului şi obiectivelor proiectului FEE va angaja un consultant sau o companie care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor de etnie romă. 

Produse și servicii:
Consultantul va produce trei rapoarte de monitorizare a alegerilor din perspectiva incluziunii persoanelor de etnie romă în cadrul elegerilor parlamentare 2019; fiecare raport va include:
a. Sumar executiv;
b. Metodologie;
c. Introducere;
d. Constatările principale pe următoarele aspecte:
i. Gradul de implicare de către concurenţii electorali a persoanelor de etnie romă în campania electorală;
ii. Reflectarea problemelor cu care se confruntă peroanele de etnie romă în platformele concurenţilor electorali;
iii. Reprezentarea persoanelor de etnie romă pe listele de candidaţi şi în circumscripţii uninominale.
e. Concluzii şi recomandări.

Termenii limită de realizare a rapoartelor de monitorizare:
Raportul 1: 15 ianuarie 2019;
Raportul 2: 15 februarie 2019.
Raportul 3: 28 februarie 2019.

Aspecte organizaționale:
Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de Proiect al Fundaţiei Est-Europene şi a Directorului Executiv al Asociaţiei „Tarna Rom”. Contractantul va lucra în afara oficiului Fundaţiei Est-Europene.

Cerințe fată de oferta financiară:
Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea fiecărui produs. Oferta va fi exprimată în EUR și va conține suma netă.

Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 15 decembrie 2018 – 28 februarie 2019.

Cerințe fată de aplicanți:
- Cel puțin trei ani de experiență în domeniul monitorizării alegerilor;
- Experiență minimă de trei ani de lucru în domeniul drepturilor omului / nediscriminării;
- Abilități de analiză;
- Cunoașterea limbii române și ruse;
- Cunoaşterea limbii romani va constitui un avantaj;
- În cazul persoanelor cu cunoştinţe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidaţii de etnie romă. Aceasta este o măsură specială temporară.

Procedura de aplicare
Persoanele / companiile interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul persoanei şi/sau al companiei/organizaţiei; (2) oferta tehnică care să conțină viziunea vizavi de realizarea sarcinilor; (3) propunerea financiară. Dacă persoana sau organizaţia/compania aplicantă a participat anterior la elaborarea analizelor în domeniul electoral se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei/companiei, viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „monitorizare alegeri incluziunea persoanelor de etnie romă” până la data de 02 decembrie 2018.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  andrei.brighidin@eef.md

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele/companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.