hackathon

Căutăm persoane motivate de a lucra în proiecte sociale - de a contribui la dezvoltarea comunității în care trăim!

Asociația Obștească „Speranţă şi Sănătate” este o organizație neguvernamentală, necomercială, care oferă suport persoanelor cu dizabilități intelectuale (PDI) și familiilor acestora, ce locuiesc pe teritoriul mun. Chișinău, prin oferirea serviciilor sociale și consultaționale cu scopul integrării lor sociale, realizării drepturilor și intereslor acestora, precum: dreptul la o viață decentă, dreptul la suport și dreptul la autorealizare.

Denumire poziție: Office manager, cu perioada de probă - 1 lună

Locație: Chișinău, str. Vasile Lupu 81/2, oficiu

CERINTE TEHNICE:

– Cunoașterea limbilor română, rusă și engleză;

– Cunoștinte în utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint);

– Abilități de folosire a echipamentelor de birou: imprimantă, scanner, video proiector, etc.

RESPONSABILITĂȚI:

-        Elaborarea documentelor de proiect (scrisori, anunțuri, communicate, etc.);

-        Elaborarea/updatarea fișelor de post a personalului proiectului;

-        Participarea la elaborarea planurilor de lucru și rapoartelor privind activitățile realizate ale membrilor echipei de implementare a proiectului;

-        Comunicarea cu beneficiarii, partenerii, membrii echipei;

-        Colectarea și sistematizarea informației de proiect;

-        Participarea la şedinţele cu personalul administrativ, ședințele comune cu coordonatorii de programe şi cu toţi angajaţii organizației;

-        Culegerea, clasificarea și păstrarea materialelor informative pentru proiect;

-        Participarea în elaborarea planurilor de acțiuni privind realizarea scopurilor proiectului;

-        Stabilirea și menținerea contactelor/relațiilor cu donatorii, partenerii;

-        Participarea în elaborarea materialelor analitico-informaționale pentru uz intern;

-        Participarea la activități externe organizate în ţară şi peste hotare;

-        Asigurarea comunicării cu beneficiarii/grupul țintă a proiectului;

-        Redactarea rapoartelor narative intermediare și finale pentru a fi prezentate finanțatorului;

-        Asigurarea promovării activităților proiectelor în rândurile beneficiarilor și în mass-media;

-        Prezentarea periodică președintelui a planurilor de lucru, rapoartelor narative și financiare, alte informații solicitate de acesta.

Abilităţi:     

-      de comunicare oral, în scris, prin telefon (în limbile rusă, română, engleză);

-      de comunicare cu diferite persoane ca statut, vârstă, naționalitate, cultură, religie, educație etc., manifestând un comportament agreabil;

-      lucru cu informația: culegere, stocare, analiză, generalizare;

-      de elaborare și redactare a materialelor informative; de a scrie clar, corect (în limbile rusă, română, engleză);

-      de analiză și sinteză; atenție la detalii;

-      de organizare a timpului şi a lucrului său propriu.

Atitudini/comportamente:

-      orientare spre rezultat;

-      responsabilitate, punctualitate;

-      atitudine pozitivă și constructivă;

-      onestitate, corectitudine; 

-      loialitate, confidențialitate;

-      acuratețe;

-      creativitate;

-      dorință de a se implica în viața organizației;

-      tendință către dezvoltare;

– Experiența anterioara în mediul non-profit si /sau cunoștințe economice/juridice constituie un avantaj.

BENEFICII:

-        Experiență de lucru în domeniul asociativ cu posibilitatea de a fi implicat în proiectele viitoare;

-        Instruiri gratuite şi feedback pozitiv;

-        Cunoștințe vaste despre sectorul non-profit și drepturile omului;

-        Îmbunătățirea competențelor: comunicare, negociere, lucrul în echipă;

-        Dezvoltarea capacităţilor de leadership;

-        Crearea de conexiuni cu profesionişti din diverse domenii;

-        Completarea CV-ului cu experienţă.

CUM POȚI APLICA:

Este nevoie doar de CV şi un scurt mesaj motivaţional, care vor fi expediate la office@hopeandhealth.md 

Pentru informații suplimentare:

Telefon: 022718554, 068338338 Tatiana Roșcovan (ro) – Manager proiect, 079486444 Ludmila Andreiciuc (ru) – Președinte A.O. Speranță și Sănătate

Pagină Web: www.hopeandhealth.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.