Banca Națională a Moldovei angajează inspector superior pe durată determinată, Serviciul Secretariat General

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

- Studii medii speciale sau superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 
- Cunoştinţe în lucrările de cancelarie, registratură, laminare. broșare, copertare; 
- Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; 
- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române ; 
- Competențe: (vor corespunde cu competentele pentru care corespunde: orientare către rezultate, credibilitate și confidențialitate, capacitate de a soluționa probleme eficient și prompt, perseverență și tendință de dezvoltare continuă. 
- Alte abilități și atitudini: Disciplină, responsabilitate, imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională adecvată, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, creativitate, flexibilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experienţă în activitatea de secretariat și/sau cancelarie; 
- Cunoașterea limbii engleze ;

Principalele atribuții funcţionale:

1. Recepţionează, verifică corespondenţa parvenită în adresa Băncii Naţionale şi o transmite în cancelarie;

2. Scanează edițiile periodice și alte materiale necesare;

3. Recepţionarea, broşarea şi copertarea documentelor/materialelor care se supun arhivării.

4. Prelucrează și expediată corespondența BNM;

5. Participă la executarea altor atribuții și activități ale subdiviziunii.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 09.11.2018

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

-Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XII din 21 iulie 1995;Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.