hackathon

Termeni de Referință pentru selectarea unui expert/ unei experte/ companii pentru prestarea de servicii de consultanță juridică

Termeni de Referință

pentru selectarea unui expert/ unei experte/ companii

 pentru prestarea de servicii de consultanță juridică

Context

A.O. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova este o organizație nonguvernamentală care oferă suport în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din Moldova și contribuie esențial la îmbunătățirea calității vieții acestui grup de persoane. În acest sens, organizația dezvoltă servicii și programe de suport, capacitează persoane cu dizabilități, desfășoară campanii de advocacy, participă activ la elaborarea și evaluarea politicilor și a cadrului legal cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.

Obiectiv

În prezent, legislația națională (Codul contravențional) prevede sancțiuni pentru neasigurarea cerinţelor ce vizează accesul persoanelor cu dizabilități, însă de facto, acestea nu se aplică, deoarece lipsește un mecanism clar de implementare. Totodată, lipsește o omogenitate în întreg sistemul legislativ la capitolul accesibilitate, iar articolul 26 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care stabilește răspunderea pentru nerespectarea accesibilității, nu este suficient în lipsa unui mecanism viabil. În scopul asigurării accesibilității infrastructurii fizice pentru persoanele cu dizabilităţi, A.O. Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță concurs deschis de selectare a unui expert/ unei experte/ companii care va elabora un mecanism/ set de amendamente cu privire la sancționarea nerespectării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Responsabilitățile contractantului/-tei:

 • Analiza legislației naționale cu privire la asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;
 • Elaborarea unui set de amendamente la cadrul normativ al Republicii Moldova / mecanism cu privire la asigurarea respectării accesibilității;
 • Consultarea tuturor părților interesate (Ministere și autorități/instituții publice relevante, ONG-uri, persoane cu dizabilități) prin organizarea de consultări/ ședințe de lucru;
 • Definitivarea amendamentelor în domeniu/ aprobare  a mecanismului cu privire la sancționarea nerespectării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități în baza propunerilor și recomandărilor factorilor interesați.

Produse și servicii:

Contractantul/-a va furniza următoarele produse:

 • Proiect de act normativ de modificare a legislației în domeniu/ aprobare a mecanismului cu privire la sancționarea nerespectării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități .

Aspecte organizaționale:

Contractantul/-a va coordona activitățile cu reprezentanții Asociației Obștești Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova. Contractantul/-a va lucra în afara oficiului Asociației și va organiza  ședințele necesare realizării sarcinilor.

Cerințe față de oferta financiară:

Ofertantul/-a va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea produsului/serviciului și costul zilei de lucru. Oferta va fi exprimată în lei și va conține suma brută (cu toate impozitele incluse).

Cerințe fată de aplicanți:

 • Studii universitare în domeniile juridic și/sau economic;
 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză și elaborare a politicilor publice. Experiența anterioară de elaborare a produselor similare constituie un avantaj major;
 • Este salutabilă experiența de lucru în domeniul prestării serviciilor de consultanță și expertiză pentru autorități publice sau organizații internaționale în elaborarea, promovarea și/sau implementarea politicilor publice;
 • Abilități de analiză;
 • Cunoașterea limbii române și ruse;
 • Cunoașterea limbii engleză este un avantaj.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să transmită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul cu descrierea experienței relevante; (2) oferta financiară detaliată pe servicii; (3) Metodologia de lucru și Calendarul activităților. Anexarea 1-2 exemple de lucrări ale expertului elaborate anterior este salutabilă.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: concurs@motivation-md.org cu mențiunea „Consultanță juridică” sau direct la oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) până la data de 30 octombrie 2018, ora 21:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică office@motivation-md.org.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.Organizații vizate: Asociatia MOTIVATIE |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.