hackathon

Termeni de Referință pentru postul de Coordonator Regional Sud

Nr. ref. 19 din 17.10.2018

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunile de observare a alegeri Parlamentare din 24 februarie 2019, precum și a alegerilor locale generale din 2019.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea candidatului-(ei) pentru postul de Coordonator Regional SUD, cu aria de responsabilitate în raioanele Cahul, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca, Cantemir, Leova și UTA Gagauzia.

Scopul postului: Titularul este membru al Echipei de Rețea a Asociației Promo-LEX având sarcina de a gestiona activitatea oficiului regional SUD al Asociației și a observatorilor din aria sa de responsabilitate prin implementarea activităților planificate în cadrul programului, inclusiv prin oferirea de asistență complexă Coordonatorului de Rețea în comunicarea și colaborarea cu Observatorii pe Termen Lung și partenerii locali.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Rețea

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Coordonatorul Regional:

 • Asigură buna funcţionare a oficiului regional al Asociației Promo-LEX precum și integritatea bunurilor primite în gestiune, purtând răspundere materială pentru pierderea sau deteriorarea acestora;
 • Coordonează activităţile desfăşurate în cadrul oficiului regional al Asociaţiei Promo-LEX: titularul postului va asigura comunicarea dintre Asociația Promo-LEX și beneficiarii/partenerii organizației în teritoriu; va participa la planificarea activităților la nivel local/regional; va implementa şi coordona activități la nivel local/regional; va iniția și menține colaborarea cu administrația publică locală, partidele politice şi organizaţiile societăţii civile din aria sa de responsabilitate; va monitoriza activitatea administrației publice locale (în ceea ce privește transparenţa procesului decizional, conflicte de interese, procesul bugetar, etc.) și va întocmi rapoarte de monitorizare conform metodologiei stabilite; va monitoriza activitatea partidelor politice la nivel local, inclusiv sub aspectul finanțării acestora şi va întocmi rapoarte de monitorizare în acest sens; va organiza evenimente publice în teritoriu; va participa la ședințele de lucru/planificare ale echipei de Program; va participa la evenimente publice, sesiuni de instruire și evaluare în cadrul programului;
 • Asistă Coordonatorul de Reţea în gestionarea rețelei de observatori: titularul postului va oferi Coordonatorului de Rețea informație cu privire la alegători, concurenții electorali din teritoriu, organele electorale din teritoriu, APC, APL şi alte instituții din teritoriu; va participa la recrutarea Observatorilor pe Termen Lung (OTL) şi a Observatorilor pe Termen Scurt (OTS); va oferi asistență în procesul de acreditare a OTL şi OTS; va participa la training-urile destinate OTL și OTS; se va afla în contact direct şi permanent cu OTL din subordinea sa; va verifica şi coordona activitatea OTL din subordinea sa; va oferi asistență OTL din subordinea sa; va colecta și revizui/aproba rapoartele elaborate de OTL din subordinea sa; va asigura corespunderea rapoartelor OTL cu cerințele stabilite de metodologia de monitorizare/raportare; va ghida OTL în completarea oricăror documente interne ale Misiunii de Observare; va prezenta Coordonatorului de Rețea informație cu privire la activitatea OTL;
 • Participă la coordonarea activităților de educație și mobilizare electorală: titularul postului va participa la planificarea, coordonarea și realizarea activităților de educație și mobilizare electorală și civică la nivel local/regional; va participa la coordonarea/evaluarea activității Coordonatorilor Locali și Activiștilor Civici care vor realiza campanii de informare, educare și mobilizare electorală și civică; va participa la activitățile de instruire a Coordonatorilor Locali și Activiștilor Civici; va asigura comunicarea dintre Asociația Promo-LEX și coordonatorii locali, activiștii civici din aria sa de responsabilitate; alte sarcini relevante;
 • Alte responsabilități relevante: orice alte sarcini relevante delegate de Coordonatorul de Rețea.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Educație:Studii superioare în următoarele domenii: Drept, Administrare / Management, Economie, Comunicare, Resurse Umane, Psihologie, alte domenii relevante;
 • Experiența profesională: Experiență de minim 2 ani de lucru într-o poziţie similară, preferabil în administrarea proiectelor din domeniul electoral, civic, drepturile omului, promovarea democrației, comunicare, etc. Preferabil experienţă de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau a organizațiilor donatoare naţionale/internaţionale. Experienţă de lucru în menţinerea documentelor interne şi a corespondenței, analiză și sistematizare a informației, management al bazelor de date. Experiența anterioară de observare a alegerilor la nivel național (în cadrul Asociației Promo-LEX sau alte organizații) sau internațional va constitui un avantaj.
 • Competențe și Abilități:
  – cunoașterea limbilor Română și Rusă; cunoașterea limbii Engleze va constitui un avantaj;
  – abilităţi de utilizare a computerului (MS Office, Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
  – abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
  – rezistenţă la stres, responsabilitate și punctualitate;
  – abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși;
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această poziție:
  – NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
  – Imparțialitate;
  – Respectarea valorilor și principiilor democratice şi a supremației legii;
  – Domiciliu/reședință în or. Comrat sau în raza de 50 km. Disponibilitatea de ași muta locul de trai în Comrat va constitui un avantaj;
  – Deținerea automobilului propriu şi a permisului auto, cel puțin categoria B;
  – Integritate și discreţie profesională;
  – Disponibilitate 24/24 la telefonul mobil pentru Coordonatorul de reţea.

Locul de muncă: oficiul regional SUD al Asociației Promo-LEX din or. Comrat (str. Pobeda, 58, of. 313/1), UTA Gagauzia;

Perioada de angajare: candidatul(-a) selectat(-ă) va fi angajată în perioada decembrie 2018 – iulie 2019 (8 – 10 luni).

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de creștere profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie expertiza și experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX sau în domeniul electoral vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Coordonator Regional. În scrisoarea de motivare se va mai indica următoarea informație:
  – Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori,    mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
  – Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română, Rusă sau Engleză şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Coordonator Regional SUD”. 

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 31 octombrie 2018, ora local 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu!

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.