hackathon

IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - specialist Oficiul teritorial Căușeni

 1. Denumirea funcției: specialist Oficiul teritorial Căușeni
 2. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
 3. Condiții obligatorii de participare:
 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul agricol, economic, dreptului;
 • cunoștințe avansate de operare la calculator;
 • experiență profesională de minim 1 an în domeniul agricol, economic, sau drept;
 • deținerea permisului de conducere (categoria B) ar constitui un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniu.
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei de post:

- recepționarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură în parte și efectuarea controlului veridicității documentelor prezentate de către producătorii agricoli prin contrapunerea acestora cu originalele;

- introducerea informației din dosare în registrul electronic al Agenției;

- verificarea la fața locului a obiectului investiției.

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelînd Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 26 octombrie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.