hackathon

IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - Șef Secție audit intern

 1. Denumirea funcției: șef Secție audit intern

 

 1. Durata contractului individual de muncă: determinată;

 

 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (cel puțin A1);
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic/juridic;
 • minim un an experiență în domeniul auditului intern, domeniul economic, juridic și contabil;
 • deținerea Certificatului de calificare al auditorului in sectorul public;
 • abilități de a manipula cu un volum mare de informații, organizare, analiză și sinteză, comportament și atitudine imparțială;
 • cunoașterea sistemului de operare Windows și Microsoft Office la nivel de utilizator.

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • elaborarea și actualizarea planului de activitate prin prisma factorilor de risc și proces, pentru a evalua eficiența mecanismelor de control intern, pentru a gestiona toleranța la risc, pentru a asigura integritatea și relevanța informației, precum și pentru a asigura conformitatea cu cadrul legal;
 • asigurarea planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, oferind autorităţii un grad de control asupra operaţiunilor
 • elaborarea rapoartelor finale de audit şi elaborarea recomandărilor pentru eliminarea neajunsurilor şi minimizarea riscurilor;
 • identificarea, înțelegerea și documentarea proceselor și procedurilor ce țin de activitățile de control intern;
 • monitorizarea continuă și actualizarea evaluării mediului de control, ținând cont de aspectele semnificative ale deficiențelor mecanismului de control intern, tendințele și dezvoltarea acestuia
 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 (apelînd Sectia resurse umane) sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 26 octombrie 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.