hackathon

Termen extins I Asociația Promo-LEX angajează Analist Electoral

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunile de observare a alegeri Parlamentare din 24 februarie 2019, precum și a alegerilor locale generale din 2019.

Obiectivul concursului de angajare:Identificarea candidatului-(ei) pentru postul de Analist Electoral în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Analistul electoral va asigura analiza, procesarea și verificarea informațiilor relevante din domeniul electoral, precum și din alte domenii de monitorizare; va participa la scrierea rapoartelor analitice în cadrul Misiunilor de Observare a Alegerilor desfășurate de către Asociația Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Șefului Echipei de Analiză și Directorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Procesează formularele de raportare primite de la Coordonatorii regionali și analizează datele livrate de Rețeaua de observatori cu scopul de a identifica tendințele pe domeniile monitorizate, în special în contextul campaniilor electorale;
 • Conlucrează cu Rețeaua de observatori prin intermediul Coordonatorului de Rețea pentru a preciza neclaritățile în datele livrate și pentru a verifica faptele;
 • Compilează informațiile colectate de către observatori/monitori și scrie draft-ul capitolelor rapoartelor de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Participă la ședințele Echipei de Analiză și/sau ședințele desfășurate în cadrul diferitor proiecte, aflându-se în contact direct şi permanent cu ceilalți analiști sau după caz, cu colegii din alte echipe conform proiectelor/activităților comune în care este implicat;
 • Livrează în timp util către Șeful Echipei de analiză draft-ul capitolelor din rapoartele de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Evaluează calitatea și cantitatea informației livrate de Coordonatorii regionali și observatori;
 • Compară datele livrate de observatori, grupate în tendințe, cu cerințele legislației din Republica Moldova, și cu recomandările relevante ale standardelor internaționale (Codul Bunelor Practici în Materie Electorală, Declarația Universală a Drepturilor Omului, alte documente internaționale relevante);
 • Participă la elaborarea metodologiilor de cercetare și monitorizare, inclusiv și a instrumentelor de colectare și verificare a datelor (formulare de observare/monitorizare, chestionare, ghiduri de interviu, instrucțiuni de completare a acestor instrumente etc.) necesare pentru buna desfășurare a activității Programului/Asociației;
 • Participă la elaborarea studiilor, cercetărilor și a rapoartelor de monitorizare în domeniul electoral, procese democratice, drepturile omului etc.;
 • Participă la dezvoltarea modulelor de instruire a observatorilor și participă, în limita timpului disponibil, la procesul de training propriu-zis, fie la nivel central, fie în regiuni;
 • Alte atribuții relevante la solicitarea Șefului Echipei de Analiză și/sau a Directorului de Program/Șefului Misiunii de Observare a Alegerilor.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI:

Studiistudii superioare în următoarele domenii: Drept, Științe Politice, Administrare/ Management, Relații Internaționale, Resurse Umane, alte domenii relevante.

Experiență profesională:  minim 2 ani de experiență în domenii relevante, care au solicitat elaborare de rapoarte/studii de analiză a politicilor/documentelor publice, în sectorul public, privat sau neguvernamental. Experiența de livrare a seminarelor de instruire, training-uri va constitui un avantaj.

Cunoștințe: cunoștințe avansate în domeniul electoral, juridic, drepturile omului, științe politice. Va constitui un avantaj cunoașterea domeniului monitorizării proceselor democratice și a mediului asociativ. Bună înțelegere a contextului social-politic, economic dar și regional/internațional al Republicii Moldova.Cunoașterea excelentă a limbii Române și cunoașterea la nivel avansat a limbilor Engleză și Rusă.

Competențe și Abilități:

 • Abilități excelente de scriere în limba Română;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această funcție:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Respectarea principiilor democrației şi supremației legii;
 • Integritate, imparțialitate și discreție profesională;
 • Disponibilitate de lucru peste program și eventual pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zile de week-end;
 • Disponibilitate 24 / 24 la telefonul mobil;
 • Deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în perioada noiembrie 2018 – iulie 2019, cu posibilitatea de prelungire a contractului în funcție de proiectele viitoare care vor fi implementate în cadrul Asociației.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX sau în domeniul electoral vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Analist Juridic. Scrisoarea de motivare va mai conține următoarele informații:
 • Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 • Propunerea financiară (salariul/onorariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Analist Electoral”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 19 octombrie 2018, ora 18.00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice,
tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.

Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.