Asociația Promo-LEX angajează Manager de Granturi în cadrul Programului Monitorizarea Proceselor Democratice

Ajută-ne să distribuim acest articol:

COP 18 din 15.10.2018

Concursul de angajare se efectuează în cadrul Programului “Democrație, Transparență și Responsabilitate” implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID). Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

În cadrul Programului, Asociația Promo-LEX oferă granturi ONG-lor pentru activități și campanii de informare, educație electorală și mobilizare apolitică electorală a alegătorilor din Republica Moldova.

Denumirea postului: Manager de Granturi

Scopul Postului: Titularul postului va fi responsabil de gestionarea programului de granturi.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Planificarea și administrarea generală a Programului de Grantului;
 • Elaborarea termenilor de referință pentru concursurile de granturi;
 • Coordonarea recepționării și evaluării aplicațiilor în cadrul concursurilor de granturi;
 • Coordonarea și gestionarea procesului de semnare a contractelor de granturi;
 •  Planificarea, organizarea și participarea la sesiunile de instruire/informare destinate beneficiarilor de granturi;
 • Asistarea beneficiarilor de granturi în procesul de gestionare a granturilor, inclusiv sub aspect de management financiar;
 • Monitorizarea și evaluarea procesului de gestionare a granturilor de către beneficiarii de granturi, inclusiv sub aspect al managementului financiar;
 • Recepționarea și verificarea rapoartelor narative și financiare ale beneficiarilor de granturi;
 • Asigură comunicarea dintre Coordonatorul de Program și beneficiarii de Granturi;
 • Elaborarea și menținerea documentelor/dosarelor de program, crearea și menținerea diverselor baze de date, alte sarcini relevante);
 • Sarcini administrative și de logistică care au tangență cu Programul de Granturi;
 • Colectarea informațiilor despre progresul activităților din cadrul Programului;
 • Participă la activitatea de raportare intermediară și finală pe Program;
 • Participă la realizarea activităților generale de informare, educare și mobilizare electorală apolitică realizate de Asociația Promo-LEX;
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice organizate în cadrul Programului;
 • Alte responsabilități relevante la solicitarea Coordonatorului de Program.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Studii: Studii superioare în următoarele domenii: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare, drept sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională:
   –  minim 2 ani de experiență de lucru într-o funcție similară, preferabil în administrarea/managementul granturilor;
  –  experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale – va constitui un avantaj;
 • Competențe și Abilități:
  –  competențe și abilități în management de proiecte și granturi;
  –  competențe și abilități în domeniul managementului financiar;
  –  competențe și abilități în domeniul managementului financiar în cadrul ONG-urilor;
  –  abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
  –  cunoașterea excelentă a limbii Române; cunoașterea limbii Ruse (cel puțin nivel mediu);
  –  cunoașterea limbii Engleze va constitui un avantaj;
  –  abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
  –  responsabilitate și punctualitate;
  –  abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice:
  –  non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice);
  –  integritate și discreție profesională;
  –  respectarea principiilor democrației, supremației legii și a drepturilor omului;
  –  disponibilitate de a lucra peste program și în zile de odihnă;
  –  disponibilitate de a efectua deplasări (la nivel național și internațional).
  –  deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj;

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Program de muncă: deplin.

Perioada de angajare: noiembrie 2018 – septembrie 2019cu posibilitatea prelungirii contractului. Angajarea se va efectua în baza contractului individual de muncă.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii) și motivația de a ocupa postul. Scrisoarea de motivare va mai conține următoarele informații:
  – Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
  – Propunerea financiară (salariul/onorariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului  și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Manager de Granturi”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 26 octombrie 2018, ora 18.00. Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact:
Olga Manole, Coordonatoare Program;
tel: (022) 450024;
e-mail: olga_manole@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.

Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.