hackathon

Concurs de selectare a Monitorilor – Avocați/Juriști în vederea monitorizării litigiilor electorale în contextul desfășurării Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019

Nr. ref. 16 din 11.10.2018

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

În contextul organizării Misiunii Promo-LEX de Observare a următoarelor alegeri, Asociația Promo-LEX va implementa, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova (contract de grant SOROS 218-14890), Proiectul ”Monitorizarea listelor electorale și a litigiilor electorale în alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019”.

Misiunea de Observare este desfășurată în cadrul Programului “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002; dar și cu suportul altor donatori precum Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova (Proiectul “Reducerea oportunităților de corupție și susținerea democrației în contextul alegerilor Parlamentare din Moldova”) și Consiliul Europei (Proiectul „Susținerea monitorizării alegerilor parlamentare în circumscripțiile electorale și secțiile de votare create peste hotare”).

Scopul anunțului este identificarea candidaților pentru suplinirea posturilor vacante de monitori avocați/juriști în cadrul proiectului menționat mai sus și a Misiunii de observare a Alegerilor Parlamentare din de 24 februarie 2019.

Astfel, Promo-LEX va selecta și angaja 19 monitori – avocați/juriști, corespunzător instanțelor de judecată indicate în tabelul de mai jos:

Instanța de judecată Sediul judecătoriei Circumscripții acoperite
Judecătoria Chișinău sediul Centru Circumscripțiile 25, 26 & 30; 47 & 48 (regiunea Transnistreană); 49, 50 & 51 (circumscripțiile create peste hotare)
Judecătoria Chișinău sediul Buiucani Circumscripțiile 27 & 33
Judecătoria Chișinău sediul Botanica Circumscripțiile 23 & 24
Judecătoria Chișinău + Curtea Supremă de Justiție sediul Rîșcani Circumscripțiile 28 & 29
Judecătoria Chișinău + Judecătoria Criuleni sediul Ciocana + Criuleni, Dubăsari Circumscripțiile 31 & 32 + Circumscripția 21
Curtea de Apel Chișinău    
Judecătoria Bălți sediile Bălți, Fălești, Sîngerei Circumscripțiile 9 & 10 + Circumscripția 11 & 12
Curtea de apel Bălți    
Judecătoria Anenii Noi + Judecătoria Căușeni sediile Anenii Noi, Bender + Căușeni, Ștefan Vodă Circumscripțiile 34 + Circumscripția 35 & 36
Judecătoria Cimișlia sediile Cimișlia, Leova, Basarabeasca Circumscripția 40 & 41
Judecătoria Edineț sediile Edineț, Ocnița, Briceni, Dondușeni Circumscripțiile 3, 2 & 1
Judecătoria Cahul+ Curtea de Apel Cahul sediile Cahul, Cantemir, Taraclia Circumscripțiile 43, 42 & 44
Judecătoria Strășeni sediile Strășeni, Călărași Circumscripțiile 20 & 15
Judecătoria Comrat + Curtea de Apel Comrat sediile Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești Circumscripțiile 45 & 46
Judecătoria Drochia sediile Drochia, Glodeni, Rîșcani Circumscripția 6, 5 & 4
Judecătoria Soroca sediile Soroca, Florești Circumscripțiile 7 & 8
Judecătoria Hîncești sediile Hîncești, Ialoveni Circumscripțiile 38, 39 & 22, 37
Judecătoria Ungheni sediile Ungheni, Nisporeni Circumscripțiile 16 & 17
Judecătoria Orhei sediile Orhei, Șoldănești, Rezina, Telenești Circumscripțiile 18, 19 & 13 & 14

Scopul postului: persoanele angajate vor monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor parlamentare informații privind litigiile electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Analistului, Coordonatorului de Program sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Monitorizarea litigiilor electorale în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea părților implicate, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei adoptată de Misiunea Promo-LEX;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea litigiilor electorale în aria de responsabilitate;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Verificarea zilnică a agendei instanțelor de judecată din aria de responsabilitate și identificarea litigiilor electorale;
 • Observarea desfășurării ședințelor și activității instanțelor de judecată legate de soluționarea litigiilor electorale din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a litigiilor electorale;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe de ocupare a postului:

Studiistudii superioare în Drept; preferabil studii de masterat.

Experiență  de muncă: minimum 2 ani de experiență în calitate de jurist sau avocat; preferabil experiență în domenii care au solicitat analiza cadrului legal, scrierea de rapoarte etc.

Cunoștințe: cunoștințe în domeniul electoral, juridic, drepturile omului, științe politice. Va constitui un avantaj cunoașterea domeniului monitorizării proceselor democratice și a mediului asociativ.

Competențe și Abilități:

 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office – Word, Excel, Internet, e-mail), copiatorului, faxului;
 • Abilități de interacțiune și comunicare cu diverși actori sociali (reprezentanții instanțelor de judecată, partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG etc.);
 • Abilități de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp;

Cerințe și/sau condiții obligatorii:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Studii superioare în domeniul juridic (preferabil cu experiență relevantă în domeniul electoral);
 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în aria pentru care a aplicat;
 • Permis de conducere, minim categoria B;
 • Să dispună de automobil personal sau în posesie pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Data estimată a angajării: 24 decembrie 2018.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de monitorizare a litigiilor electorale în baza unui contract de prestări servicii în perioada 24 decembrie 2018 – 11 martie 2019.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul): Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea “Pentru poziția de Monitor – Avocat/Jurist”;
 2. Completarea online a Chestionarului de selectare a monitorilor-avocați/juriști (vedeți link-ul:https://goo.gl/forms/b595EBtUL1FMJyY83).

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 26.10.2018, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator de Program  – mob. 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate. Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților pre-selectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.