hackathon

Asociația Promo-LEX selectează Observatori pe Termen Lung pentru monitorizarea Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019

Nr. ref. 14 din 04.10.2018

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002 și îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Contextul proiectului: Asociația Promo-LEX desfășoară în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), contract de grant AID-117-A-16-00002. În cadrul acestui Program Asociația își propune să organizeze Misiunea de Observare a Alegerilor Parlamentare din data de 24 februarie 2019.

În acest context, Promo-LEX anunță concurs de angajare a Observatorilor pe Termen Lung cel puțin în următoarele circumscripții electorale:

Suplimentar: persoanele interesate să colaboreze cu Misiunea de Observare și în alte circumscripții electorale pot transmite dosarul de aplicare.

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante de Observatori pe Termen Lung în cadrul Echipei de Rețea a Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare din data de 24 februarie 2019.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a alegerilor parlamentare informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Reţea sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX de Observare a alegerilor parlamentare;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral de circumscripție electorală din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Orice alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor română şi rusă;
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet, e-mail), copiatorului, faxului;
 • Abilități de interacțiune şi comunicare cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.);
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Cerințe și/sau condiții obligatorii:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în circumscripția pentru care a aplicat;
 • Permis de conducere, categoria B (minim);
 • Să dispună de automobil personal pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Disponibilitate de lucru peste program și pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv în zilele de week-end și sărbători oficiale;
 • Rezistență la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și salariu competitiv.

Data estimată a angajării: 14 decembrie 2018.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de observare pe termen lung a alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 în baza unui contract de prestări servicii în perioada decembrie 2018 – martie 2019, cu o durată a contractului de trei (3) luni. Asociația Promo-LEX ar putea colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul Misiunii de Observare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul): Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba română şi expediat prin email la adresa angajare@promolex.mdcu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul: https://goo.gl/mDkULv).

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 26.10.2018, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Maria Cazacu, Coordonator Regional de Rețea – mob. 068440320, e-mail: maria.cazacu@promolex.md.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate. Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.