hackathon

Inspecţia Socială anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Inspecția Socială; (mun. Chișinău,șos. Hîncești, nr. 53, bloc “B”) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; (originalul și copia), cazierul judiciar, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa) pot fi prezentate la Serviciul resurse umane al Inspecției Sociale, pînă la 22.10.2018, et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022-999-239.

Cerințe generale față de candidați:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Cunoașterea limbii romăne și a limbii ruse;
 3. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1,B2);
 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power, Internet);
 5. Fără antecedente penale;
 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical;
 7. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme;
 8. Atitudini/Comportamente: Respect față de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Inspector superior, Direcția inspecția prestațiilor sociale – 2 funcții

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișei postului:

Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează  acordarea  prestațiilor  sociale și a  serviciilor  sociale.

Sarcini de bază:

 • Realizarea sarcinilor de complexitate medie privind inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative, care reglementează acordarea prestațiilor sociale și a serviciilor sociale, cu aplicarea procedurilor și tehnicilor de inspecție;
 • Efectuarea, misiunilor de inspecție  în teritoriu, întocmirea Rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității entității inspectate, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Comunicarea cu entitățile supuse inspectării privind iregularitățile constatate precum și măsurile, care se impun pentru remedierea acestora.
 • Examinarea petițiilor, sesizărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite în adresa Inspecției Sociale, conform prevederilor legislației.
 • Participarea la elaborarea planului anual de control al Inspecției Sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.

 

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 

 • studii superioare în domeniul asistenței sociale, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în vigoare în domeniul asistenței

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Inspectia Sociala |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.