hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează economist principal responsabil de monitorizarea stocurilor bunurilor materiale depozitate

Obiectivele postului: Recepționarea, verificarea și înmagazinarea bunurilor materiale, eliberarea bunurilor materiale de la depozit conform actelor normative.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare;

2. Experiență de muncă minim 3 ani;

3. Cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;

4. Cunoaşterea actelor normative în domeniu;

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române;

6. Competențe: Excelente capacităţi organizatorice, de comunicare şi negociere,capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;

7. Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat pozitiv, rezistenţă la efort şi stres

Principalele atribuții funcţionale:

1. Respectarea actelor normative în vigoare de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a regulamentelor şi instrucţiunilor privind modul de întocmire a tuturor documentelor de înmagazinare, depozitare şi eliberare a bunurilor materiale, a nomenclatorului materialelor din gestiunea sa;

2. Respectarea normelor de păstrare a diferitor grupuri de bunuri materiale;

3. Monitorizarea stocurilor bunurilor materiale depozitate şi evidenţa lor în documentele corespunzătoare;

4. Verificarea zilnică a bunurilor materiale în depozit;

5. Eliberarea bunurilor de la depozit în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

6. Păstrarea ordinii în depozite ș.a.;

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 15.10.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;

2. Legislația aplicabilă în domeniul gestionării bunurilor materiale.



Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.