Manager de granturi mici - formator pentru coordonarea programului de granturi mici și asigurarea serviciilor de instruire

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Institutul de Politici Publice anunță competiție deschisă pentru selectarea unei persoane în calitate de manager de granturi - formator pentru a ghida, monitoriza şi evalua implementarea proiectelor comunitare de către beneficiarii programului de granturi mici (organizații locale) desfășurat în cadrul proiectului Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare.

 

Descrierea proiectului:

Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2020 cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare. Proiectul are scopul de a consolida și spori rolul societății în implementarea activității polițienești comunitare și procesul de reformă a poliției din Republica Moldova prin extinderea și susținerea implicării membrilor localităților în asigurarea unor comunități mai sigure. În cadrul proiectului sunt identificate, testate și implementate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie prin susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 comunități pilotate. Scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național. Pentru a sprijini activitatea membrilor Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) din 9 localități pilotate, Institutul de Politici Publice va angaja un manager de granturi mici - formator pentru elaborarea manualului operațional de gestionare a granturilor mici pentru beneficiarii proiectelor comunitare, asigurarea serviciilor de instruire și coordonarea programului de granturi mici.

Scopul programului de granturi mici:

Scopul este de a consolida rolul și de a susține implicarea organizațiilor societății civile (neguvernamentale) locale și naționale în soluționarea problemelor de siguranță comunitară în cele 9 regiuni pilotate și la nivel național prin susținerea inițiativelor, elaborarea și implementarea proiectelor care abordează problematica drepturilor omului, ordinii publice și problemelor de siguranță comunitară. Propunerile de proiecte care vor fi susținute de Consiliile de Siguranță Comunitară și de Administrația Publică Locală vor avea prioritate. Astfel, 10 – 15 de proiecte comunitare vor fi selectate și implementate la nivel local.

 

Obiectivul concursului:

 

Obiectivul este selectarea unui manager de granturi - formator care va ghida şi monitoriza 10-15 beneficiari de granturi mici, de la prima etapă de implementare a proiectului până la etapa de raportare financiară şi narativă și va evalua progresele înregistrate de organizație participantă în procesul de implementare a unui proiect ce rezolvă o problemă de siguranță comunitară și ordine publică la nivel local.

 

Managerul de granturi - formator va executa o serie de sarcini de instruire, administrare și de monitorizare financiară privind gestionarea granturilor mici în cadrul proiectului, identificarea beneficiarilor, semnarea contractelor, consolidarea capacităților beneficiarilor privind administrarea proiectelor, implementarea și monitorizarea proiectelor, raportare financiară, și alte sarcini conexe.

 

Responsabilități și sarcini concrete:

 

 • Elaborarea manualului operațional de gestionare a granturilor mici (ghidului de finanțare) pentru beneficiarii proiectelor comunitare.
 • Elaborarea documentației de suport pentru procesul de acordare a granturilor mici (termenii de referință pentru concursul de selectare a beneficiarilor, formularul de aplicare, buget,etc.).
 • Promovarea concursului de granturi mici în media locala și națională cu ajutorul echipei de proiect.
 • Coordonarea procesului de selecție a proiectelor; examinarea aplicațiilor de proiect, documentelor de înregistrare și propunerilor financiare ale potențialilor beneficiari pentru verificarea capacității de gestionare granturilor mici împreună cu echipa de proiect.
 • Elaborarea unui curriculum de training pe baza ghidului de finanțare și livrarea unui modul de instruire pentru consolidarea capacităților privind implementarea proiectelor comunitare și elaborarea documentației de raportare în cadrul unui atelier de lucru național cu reprezentanții organizațiilor beneficiare ale programului de granturi mici (aproximativ 30 de participanți).
 • Ghidarea, monitorizarea și evaluarea activităților beneficiarilor de granturi mici (organizațiilor locale) pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor comunitare, inclusiv perioada de raportare.
 • Coordonarea aspectelor administrative și financiare ale granturilor mici oferite în vederea implementării proiectelor de siguranță comunitară, inclusiv în procedurile de închidere a granturilor.
 • Colectarea și examinarea rapoartelor narative, financiare şi a documentelor justificative de la fiecare beneficiar pentru raportarea finală şi oferirea suportului pentru îmbunătățire.
 • Vizite de monitorizare și evaluare în comunitățile unde vor fi implementate proiectele de siguranță comunitară.
 • Elaborarea rapoartelor de evaluare privind progresul și implementarea proiectelor de siguranță comunitară la nivel local în regiunile pilotate.
 • Elaborarea unui raport de evaluare agregat privind rezultatele obținute în urma implementării proiectelor comunitare şi a lecțiilor învățate, evaluarea progreselor înregistrate în procesul de implementare, a acțiunilor specifice de asigurare a ordinei publice și promovare a siguranței comunitare egalității, mobilizare a femeilor şi grupurilor vulnerabile în vederea implementării proiectelor de asigurare a ordinii publice și promovare a siguranței comunitare, etc.

 

Perioada de angajare: 12 luni. Data tentativă de începere: 1 octombrie 2018.

Plata pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată lunar (salariu fixat) prin virament bancar în mărimea fondului de salarizare, confirmat prin contractul de grant între IPP şi finanțator. Plata pentru ultima lună se va face după prezentarea tuturor rapoartelor narative şi financiare ale beneficiarilor la program, precum şi a raportului de evaluare agregat privind rezultatele obținute în urma implementării proiectelor comunitare şi ale altor rapoarte indicate în contractul de prestare servicii.

Aspecte logistice: Persoana selectată își va desfășura activitatea inclusiv și la sediul Institutului de Politici Publice, în strânsă colaborare cu echipa de proiect. De asemenea, la necesitate va coordona aspecte administrative și logistice cu reprezentanții Inspectoratelor de Poliție Locale, Administrațiilor Publice Locale, organizațiilor locale și/sau Coordonatorilor Locali ai Consiliilor de Siguranță Comunitară din regiunile pilotate.

Profilul general al candidaților/telor:

specialişti în domeniul administrării publice, cercetători, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, economişti, formatori, etc.

Cerințe față de candidați/te:

 • Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic (Obligatoriu);
 • Experiență în implementarea şi raportarea proiectelor, inclusiv comunitare, de cel puțin 3 ani;
 • Experiență în elaborarea rapoartelor narative și financiare pentru implementarea proiectelor şi evaluarea acestora;
 • Experiență de formator;
 • Experiență de lucru cu instituțiile organelor afacerilor interne, administrației publice, organizațiilor neguvernamentale va fi considerată un avantaj.
 • Abilități de comunicare, lucru în echipă, relaționare;
 • Devotament, entuziasm şi motivație.

 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

1) CV-ul (ce reflectă expertiza și experiența relevantă);

2) Scrisoarea de motivare.

Termen de aplicare: 16 septembrie 2018.

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md cu mențiunea „Angajare manager de granturi mici - formator”. Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: Coordonatorul de Proiect - Iurie Pîntea, tel. 0 22 27 67 85. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.