hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează expert principal responsabil de dezvoltarea resurselor umane

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Obiectivul postului: Realizarea procesului de dezvoltare profesională a angajaților BNM, participarea la procesele de orientare a noilor angajați, evaluarea performanțelor și alte procese ce țin de dezvoltarea resurselor umane.

Cerinte față de candidați:

- Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale
- Experiență de muncă în domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane de cel puţin 1 an, va constitui un avantaj
- Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului de resurse umane
- Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze –  fluent
- Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MSWord, Excel şi Power Point
- Posedarea următoarelor abilităţi:organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă; gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; gândire procesuală și globală; capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; de analiză şi formulare a concluziilor.

Manifestarea următoarelor atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Responsabilităţi:

1. Planificarea și realizarea activităţii de dezvoltare profesională a angajaților;

2. Participarea la orientarea noilor angajaţi şi facilitarea integrării acestora în banca;

3. Participarea la implementarea sistemului de evaluare a performanţelor personalului băncii;

4. Participarea la implementarea sistemului de gestiune a talentelor şi carierei;

5. Participarea la elaborarea și redactarea procedurilor/instrucțiunilor/regulamentelor de resurse umane (instruire, evaluarea performantelor profesionale, dezvoltarea carierii etc.);

6. Participarea la dezvoltarea culturii corporative a băncii.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de referință.

Bibliografie de referință:

  1. Codul Muncii al Republicii Moldova (http://lex.justice.md/md/326757/)
  2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (https://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995)

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 21.08.2018

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.