hackathon

Anunț privind selectarea unui consultant pentru evaluarea tehnică a spațiului unde va fi amenajat serviciul specializat pentru copiii victime ale infracțiunilor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

În baza acordului de colaborare încheiat între A.O „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) și municipiul Bălți, ne propunem să dezvoltăm un serviciu specializat pentru copiii victime ale infracțiunilor, de tip Barnahus.

Specificul acestui serviciu constă în amenajarea, în incinta aceleiași clădiri a spațiilor pentru audierea copiilor echipate cu mijloace de înregistrare audio-video, a spațiilor pentru examinarea medicală și medico-legală echipate cu utilaj specializat, a spațiilor pentru oferirea asistenței psihologice și a spațiilor administrative.

În acest context suntem în căutarea unui consultant care să evalueze tehnic clădirea propusă, să determine și să planifice lucrările necesare pentru amenajarea acestui serviciu, conform standardelor.

Raportul de evaluare va include următoarele aspecte:

 • Fundamentarea necesitații reamenajării/ replanificării spațiului alocat;
 • Date tehnice ale lucrării inclusiv: (suprafața și situația juridica a clădirii și a terenului aferent, descrierea funcțională si tehnologică a clădirii; identificarea lucrărilor de reamenajare/ replanificare/ construcție necesare (cel puțin 2 versiuni); caracteristicile principale ale lucrării, structura constructivă, principalele utilaje de dotare ale construcțiilor, instalații aferente construcțiilor, etc)
 • Standardele obligatorii pentru instalațiile/ utilajele și dotările specifice;
 • Caietul de sarcini pentru lucrările de reamenajare/ replanificare/ echipare a spațiului;
 • Devizul general estimativ al investiției (mic, mediu, mare);
 • Lista avizelor, autorizațiilor, acordurilor pentru reamenajarea/ replanificarea/ echiparea spațiului și procedura de obținere a lor;
 • Scheme tehnice și părți desenate.

Evaluarea tehnică se va realiza în perioada 15 septembrie  – 15 noiembrie 2018. Plata se va efectua în 3 etape: 20% la prezentarea datelor tehnice ale lucrărilor, 30% la prezentarea caietului de sarcini și 50% la prezentarea și definitivarea tuturor produselor.

Calificarea solicitată:

 • Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
 • Experiență confirmată în evaluarea tehnică a lucrărilor de construcție (obiecte sociale);
 • Experiență de colaborare cu organizații neguvernamentale sau instituții internaționale;
 • Cunoașterea legislației privind calitatea în construcții, autorizarea executării lucrărilor de construcție, protecția mediului înconjurător, recepțiile la terminarea lucrărilor și finale;
 • Abilități de comunicare verbală și scrisă, deprinderi de sistematizare a informației;
 • Cunoașterea limbii române și a calculatorului.

Procedura de aplicare și procesul de selecție:

Consultantul trebuie să depună/ prezinte următoarele documente în vederea demonstrării gradului de calificare:

 • CV, incluzând date privind experiența anterioară în evaluări similare și rezultatele specifice obținute;
 • Scrisoare de intenție care să indice concis motivele pentru care Dvs. sunteți candidatul optim, viziunea și abordarea de lucru;
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) - cu specificarea unui preț fix total pentru proiect însoțită de o defalcare a costurilor.

Termenul limită de prezentare a dosarului  - 3 septembrie 2018. Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cnpac.org.md, cu mențiunea “Concurs evaluare tehnică” sau vor fi depuse la adresa Calea Ieşilor, 61/2. Pentru interviu vor fi invitați doar candidații preselectați în baza dosarelor.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.