hackathon

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova anunță concurs deschis (prin cerere de oferte) de selectare a unui/ unei expert/ experte pentru facilitarea unui training în domeniul arderii profesionale adresat specialiștilor din domeniul dizabilității

Ajută-ne să distribuim acest articol:

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea unui expert / unei experte pentru prestarea serviciilor de instruire

în domeniul arderii profesionale

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, anunță concurs deschis (prin cerere de oferte) de selectare a unui/ unei expert/ experte pentru facilitarea unui training în domeniul arderii profesionale adresat specialiștilor din domeniul dizabilității.

Obiectivul general al trainingului: Instruirea participanților în prevenirea și managementul sindromului arderii profesionale pentru evitarea stresului profesional.

Responsabilitățile expertului / -tei:

 • Livrarea trainingului cu durata de 1 zi (6 - 8 ore de formare) pentru 10-13 participanți (trainingul va constitui 70% practică, 30% teorie).
 • Elaborarea materialelor / suportului de curs.
 • Redactarea unui raport analitic, cu formularea de recomandări concrete pentru fiecare participant /-ă.

Limba de instruire: Română.

Cerințe față de ofertant /-ă:

 • Experiență demonstrată de prestare de servicii similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze livrarea de training-uri la tema menționată va constitui un avantaj semnificativ.
 • O bună cunoaștere și utilizare a metodelor interactive de predare experiență în sesiuni de formare.
 • Cunoașterea specificului de activitate al unui ONG.
 • Bune abilități de comunicare, inter-relaționare, flexibilitate.

Aspecte organizaționale și termenii de prestare a serviciilor:

Activitățile menționate vor fi coordonate cu managerul de proiect a Asociației. Serviciile vor fi oferite în prima decadă a luni septembrie 2018. Locația pentru desfășurarea trainingului va fi propusă de către Expert, accesibilă pentru persoane cu dizabilități.

Plata pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după finisarea trainingului şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între Asociație și Expert /-ă.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului, cu trimitere la servicii similare anterior prestate;
 • Metodologia utilizată pentru livrarea trainingului.
 • Oferta financiară.

Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va conține suma brută, inclusiv impozite și alte taxe. În ofertă se vor include:

 • adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura și amprenta ștampilei;
 • costul în MDL pentru livrarea trainingului (inclusiv detalieri pe activități, conform metodologiei propuse) și costul total al ofertei.

Persoanele fizice și juridice interesate sunt încurajate să trimită dosarele la adresa: concurs@motivation-md.org cu mențiunea „Expert Ardere profesională” sau direct la oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) până la data de 7 septembrie 2018, ora 21:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică valentina@motivation-md.org.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.Organizații vizate: Asociatia MOTIVATIE |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.