IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - Șef Oficiul teritorial Căușeni

Ajută-ne să distribuim acest articol:

                              A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcțiilor vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: șef Oficiul teritorial Căușeni
 1. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată.

 

 1. Condiții obligatorii de participare/cerințele postului:
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (preferențiabil);
 • studii superioare de licență sau echivalente, în domeniul economic, drept, agricultură sau tehnic;
 • minim 3 ani în funcții care țin de domeniul economico-financiar, drept, agricultură sau tehnic, preferabil experienţă în sectorul public;
 • abilități manageriale, de organizare și planificare, analiză și sinteză;
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point.

 

 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:
 • asigură recepționarea cererilor de acordare a sprijinului financiar și înregistrarea cererilor în registrul de intrări pentru fiecare măsură în parte, precum și în baza de date electronică a Agenției;
 • acordă consultații producătorilor agricoli privind măsurile de subvenționare și modul de întocmire a cererii de solicitare a sprijinului financiar
 • asigură avizarea cererilor de sprijin financiar cu documentele obligatorii și cele solicitate suplimentar, după verificarea de către angajatul oficiului, corectitudinea întocmirii documentelor, inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiției;
 • întocmește rapoarte prind numărul dosarelor recepționate pe măsuri în parte și pe unitățile administrativ teritoriale din raza de acțiune a oficiului;
 • întocmește rapoarte semestriale, anuale, privind activitatea oficiului teritorial;
 • înaintează propuneri pentru elaborarea proiectelor de documente și actelor normative ce țin de competența oficiului teritorial.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 15 august 2018 inclusiv
 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.