IP ,,AIPA" desfășoară concurs pentru functia - Specialist Oficiul teritorial Chisinau

Ajută-ne să distribuim acest articol:

                              A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacante în cadrul instituției publice

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: specialist Oficiul teritorial Chișinău
 1. Durata contractului individual de muncă: nedeterminată
 1. Condiții obligatorii de participare:
 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul agricol, economic, dreptului;
 • cunoștințe avansate de operare la calculator;
 • experiență profesională de minim 1 an în domeniul agricol, economic, sau drept;
 1. Atribuțiile de serviciu conform fișei postului:

- acordarea consultațiilor producătorilor agricoli privind măsurile de subvenționare și modul de întocmire a cererii de solicitare a sprijinului financiar;

- recepționarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură în parte și efectuarea controlului veridicității documentelor prezentate de către producătorii agricoli prin contrapunerea acestora cu originalele;

- introducerea informației din dosare în registrul electronic al Agenției;

- verificarea la fața locului a obiectului investiției;

- participarea la examinarea solicitărilor şi materialelor depuse de către solicitanții de subvenții, în domeniul său de competenţă.

 

 1. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate (se depun personal la sediul central AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 15 sau pe posta electronică indicată la datele de contact):
 • curriculum vitae (cu indicarea funcției la care se aplică);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia livretului militar (după caz);
 • cazier judiciar (inițial este posibil de prezentat declarația pe propria răspundere);
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • certificat medical (poate fi prezentat și după promovarea concursului).

 

 1. Termenul limită de depunere a dosarului la angajare: 15 august 2018 (inclusiv).

    

 1. Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 221-898

E-mail: hr@aipa.gov.md

 

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.