hackathon

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate angajează Bioinginer medical

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de

BIOINGINER
în secția achiziții dispozitive medicale

Descrierea postului:
Asigurarea serviciilor de consultanță și expertiză tehnică de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale și participarea la procedurile de achiziții publice centralizate.

Responsabilităţi:
- Efectuarea achizițiilor centralizate de dispozitive medicale pentru IMSP.
- Participarea la elaborarea documentelor de licitație și altor documente de atragere a ofertelor;
- Participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor înaintînd propuneri de rigoare;
- Expedierea către Agenția achiziții publice a documentelor de licitație și invitației de participare în vederea publicării avizului în buletinul achizițiilor publice (licitații electronice);
- Aplicarea prevederelor actelor normative în domeniul achizițiilor de dispozitive medicale;
- Evaluarea caracteristicilor tehnice a dispozitivelor medicale oferite de participanții la licitație;
- Monitorizarea procesului de aprovizionare și dotare cu dispozitive medicale și realizarea programelor naționale;
- Monitorizarea și verificarea rezultatelor privind achizițiile centralizate de dispozitive medicale;
- Verificarea contractelor de achiziții centralizate, încheiate în urma desfășurării licitațiilor publice.
- Coordonarea contractelor de achiziție încheiate în rezultatul licitațiilor desfășurate de CAPCS și prezentarea în mod centralizat Agenției Achiziții Publice spre înregistrare, cu returnarea către părțile contractante;
- Corespondența cu IMSP.

Cerinţe:
- Studii superioare tehnice – specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- Experiență în domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoașterea legislației în domeniul dispozitivelor medicale și achizițiilor publice;
- Cunoștințe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO, Certificatelor CE, SM și Declarațiilor de conformitate CE;
- Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Excel, Word; Outlook;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, profesionalism, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă.

 

_________________________________________
Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poză și indicarea postului la adresa de
e-mail: office@capcs.md.
Doar candidații selectați vor fi contactați

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.