hackathon

Termeni de Referință pentru postul de Ofițer Comunicare (Specialist relații publice)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Nr. ref. 12 din 31.07.2018 

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și contribuirea la creșterea responsabilității politice a autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019, precum și a Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din iunie/iulie 2019.

Obiectivul Concursului este selectarea unei persoane pentru postul de Ofițer de Comunicare (Specialist relații publice) în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activităților realizate în cadrul Asociației Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Ofițerul de Comunicare (Specialistul în relații publice):

 • Participă la implementarea și actualizarea Strategiei de comunicare și a Planului media în cadrul Asociației Promo-LEX;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de comunicare și a Planurilor media;
 • Menține și dezvoltă relația cu reprezentanții mass-media;
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităților Asociației;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă / contactele media;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Contribuie la organizarea evenimentelor publice ale Asociației;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea publicațiilor, rapoartelor, materialelor promoționale şi informaționale (broșuri, bannere, pliante, etc.);
 • Participă la administrarea paginii web a Asociației şi a conturilor din rețelele sociale;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Studii: studii superioare în Jurnalism, Comunicare, Științe politice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minimum doi ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaștere bună a mass-media din Moldova; experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;
 • Competențe și Abilități:
 1. Cunoașterea excelentă a limbii Române și la nivel avansat a limbilor Engleză şi Rusă;
 2. Abilități excelente de scriere în limba Română;
 3. Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax), cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video va constitui un avantaj;
 4. Cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web (platforma WordPress) şi a reţelelor sociale;
 5. Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 6. Responsabilitate și punctualitate;
 7. Abilităţi de lucru independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această poziție:
 1. NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide

politice/mișcări social-politice);

 1. Integritate și discreție profesională;
 2. Imparțialitate;
 3. Deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada septembrie 2018 – iulie 2019. NOTĂ: La final de an calendaristic toți angajații Asociației Promo-LEX sunt supuși unei evaluări a activității.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • activitate in cadrul unei echipe dinamice si profesioniste;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • Două publicații/materiale relevante (articole în presa scrisă și online, materiale video, comunicate de presă, analize, postări etc.) – de transmis ca documente anexate și/sau link-uri;
 • Scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă, precum și următoarele informații:
 1. Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 2. Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română sau Engleză şi trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Ofițer de Comunicare”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 14 august 2018, ora 17.00. Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.