Banca Națională a Moldovei angajează jurisconsult principal responsabil de rezoluție bancară

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridico-economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar/juridic;
 3. Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
 4. Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; Orientare către performanță, Comunicare eficientă, Cooperare, Integritate organizațională, Gândire conceptuală.
 5. Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:

 1. Elaborarea și înaintarea șefului secției a propunerilor către Comitetul executiv al BNM privind aplicarea măsurilor alternative în scopul înlăturării obstacolelor în calea posibilității de soluționare a băncilor și aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercită competențe de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției, ca urmare a constatării condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție;
 2. Urmărirea ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor;
 3. Urmărirea respectării mecanismelor de siguranță în procesul de aplicare a instrumentelor de rezoluție; monitorizarea băncilor supuse rezoluției în vederea îndeplinirii măsurilor și restricțiilor aplicate de către BNM;
 4. Elaborarea propunerilor și proiectelor de hotărîri privind aplicarea sancțiunilor şi/sau măsurilor băncilor supuse rezoluției;
 5. Analiza informației prezentată de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare în scopul îndeplinirii măsurilor întreprinse pentru lichidarea eficientă a băncilor;
 6. Oferirea suportului juridic la  formularea scrisorilor care sunt pregătite de către subdiviziune.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 22.08.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului

TEMATICA:

 1. Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor;
 2. Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 3. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
 2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
 3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;
 4. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
 7. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal.


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.