hackathon

AO ”AVE Copiii” anunță concurs pentru identificarea unui consultant-formator pentru moderarea unui atelier de instruire de 3 zile a cadrelor didactice în domeniul participării copiilor și părinților în procesul de luare a deciziilor în mediul educațional

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii în cadrul proiectului „Asistență socială și medicală pentru refugiați și solicitanți de azil în Moldova” susținut de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) anunță concurs de oferte pentru identificarea unui consultant-formator pentru moderarea unui atelier de instruire de 3 zile a cadrelor didactice în domeniul participării copiilor și părinților în procesul de luare a deciziilor în mediul educațional.

 1. Produse și servicii:

 

Activități

Produse

Termene limită*

1.

Elaborarea și redactarea metodologiei instruirii pentru livrarea atelierului (1 zi)

·     Agenda;

·     Materialele necesare pentru livrarea training-ului;

·        Chestionar KAP de început și final

August

2.

Livrarea atelierului (3 zile)

·        Curs de 24 ore conform agendei validate

Septembrie

3.

Elaborarea Raportului (1 zi)

·        Raport despre atelier cu constatări, concluzii și recomandări pentru audienți și pentru echipa Proiectului (max. 10 pagini)

Septembrie

*Termenele limită vor fi agreate odată cu semnarea Contractului

 1. Competențe și calificări:
 • Studii superioare de master în psihologie, asistență socială, psihopedagogie;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în livrarea instruirilor pentru adulți (cu preponderență didactice);
 • Cunoaștere avansată a domeniului participării copiilor și părinților în procesul de luare a deciziilor;
 • Experiență avansată în elaborarea și redactarea rapoartelor de activitate.
 1. Oferta

Oferta va conține: CV-ul consultantului, Oferta financiară (în lei moldovenești), inclusiv taxele.

 1. Evaluarea dosarelor:

AO AVE Copiii va evalua dosarele candidaților cu aplicarea următoarei fișe de pontaj:

Nr. d/o

Criterii

Punctaj

1

Experiență de cel puțin 5 ani de formare și supervizare a adulților

20

2

Experiență avansată de elaborare și redactare a rapoartelor de activitate

5

3

Corespunderea dosarului cu condițiile de participare la concurs

10

4

Oferta financiară echilibrată din punct de vedere cost-beneficiu

15

 

TOTAL

50

 

 1. Termeni limită și alte condiții
  1. Termenul limită de prezentare a ofertelor 12.08.2018, ora 18:00 (ora locală);
  2. Ofertele vor fi expediate la office@avecopiii.md cu mențiunea la subiectul mesajului „Concurs de oferte pentru atelier de instruire”;
  3. Ofertele depuse după termen și cele incomplete nu vor fi examinate;
  4. AVE Copiii își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.