AJPP angajează consultant în vederea elaborării unui program probațional pentru minorii în conflict cu legea

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termeni de referință

Consultant - Elaborarea programului probațional primar obligatoriu

Contract: prestare de servicii

Durata:  30 zile

Perioada: 09.07.2018 - 28.09.2018

Locația: Chișinău, Republica Moldova

  Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) este un ONG fondat în 2017. Scopurile AJPP rezidă în:

 • sprijinirea colaborării intersectoriale între profesioniștii sistemului de drept și cei din cadrul serviciilor sociale în domeniul justiției penale, inclusiv justiției pentru copii;
 • implicarea specialiștilor din sistemul de justiție penală în procesul de dezvoltare și implementare a elementelor justiției restaurative;
 • consolidarea drepturilor fundamentale și promovarea principiilor justiției penale în vederea asigurării supremației legii.

Esența activităților organizației constă în promovarea reformelor ce vizează îmbunătățirea legii penale, a justiției penale, per ansamblu și dezvoltarea elementelor justiției restaurative.

Contextul:

Legislația penală națională conține mai multe facilități pentru minorii în conflict cu legea. În acest context,  Codul penal al Republicii Moldova prevede măsuri alternative la detenție pentru acești subiecți ai răspunderii penale:

 • pedepse neprivative de libertate (munca neremunerată în folosul comunității);
 • măsuri de constrângere cu caracter educativ, inclusiv programe probaționale;
 • condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, etc.

Datorită faptului că programele probaționale au fost incluse în legislația penală națională începând cu iunie 2016, ca o categorie specifică a măsurilor de constrângere cu caracter educativ, acestea reprezintă alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea, care vin în contact cu sistemul de justiție penală și comit pentru prima dată infracțiuni mai puțin grave.

La nivel național, punerea în aplicare a programelor probaționale nu este o practică obișnuită, din cauza lipsei de programe probaționale relevante elaborate pentru minori și a lipsei specialiștilor instruiți pentru a aplica aceste programe în modul corespunzător.

În prezent, există doar câteva programe probaționale de grup pentru minori, dezvoltate și aprobate recent, fapt care demonstrează imposibilitatea de a evalua încă eficiența lor în cadrul sistemului de justiție penală.

Prin urmare, dezvoltarea și promovarea programului probațional primar obligatoriu (un program individual) va fi perceput ca un program complex, care se aplică unui copil în conflict cu legea ce interacționează pentru prima dată cu sistemul de justiție penală și este posibilă corectarea lui fără aplicarea unei pedepse penale. Acest program va conține mai multe componente: aspecte juridice, dezvoltare civică, training vocațional, monitorizare, evaluare psihologică a copilului și referințe ulterioare.

Obiectul consultanței:

Elaborarea programului probațional primar obligatoriu pentru copiii în conflict cu legea, metodologia de implementare a acestuia.

Scopuri:

 • Asigurarea primei etape a dejudiciarizării cauzei penale cu implicarea minorilor în conflict cu legea;
 • Conștientizarea influenței pozitive a unui program probațional;
 • Promovarea programelor probaționale în calitate de alternative la detenție.

Consultantul va avea următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

 • Să elaboreze metodologia de consultanță.
 • Să analizeze cadrul legislativ/normativ naţional şi internațional, recomandările în domeniu, precum şi practica altor state.
 • Să prezinte conceptul în cadrul ședințelor comune de lucru cu partenerii de implementare;
 • Să elaboreze programul probațional primar obligatoriu, ţinînd cont de comentariile AJPP și a partenerului de implementare şi să-l prezinte spre consultare AJPP;
 • Să prezinte draftul programului probațional obligatoriu în cadrul consultărilor publice organizate de către AJPP;
 • Să definitiveze draftul programului probațional obligatoriu în urma consultărilor publice, comentariilor AJPP, INP şi UNICEF.
 • Să elaboreze metodologia de implementare a programului probațional obligatoriu;
 • Să elaboreze instrumente pentru instruirea consilierilor de probațiune în vederea aplicării uniforme și adecvate a elementelor programului dezvoltat;
 • Să elaboreze un concept de supervizare a programului probațional obligatoriu;
 • Să îndeplinească alte sarcini necesare în vederea realizării consultanței.

Termenele de executare şi costul consultanței:

Serviciile de consultanţă vor fi prestate pe parcursul a 30 de zile, în intervalul 09.07.2018 - 28.09.2018. Remunerarea are loc în tranșe conform contractului de prestări servicii.

Activităţi

Perioada de timp (orientativă)

Produse/Rezultate practice

Elaborarea planului de lucru şi a metodologiei de consultanţă

3 zile

Planul de lucru detaliat și termenii de executare.

Metodologia consultanței.

Analiza cadrului legislativ/normativ naţional şi internațional, a recomandărilor şi standardelor în domeniu, precum şi a practicii altor state.

3 zile

Analiza.

Elaborarea programului probațional obligatoriu

6 zile

Draftul programului

Consultarea draftului programului probațional obligatoriu.

1 zi

Concluziile consultării.

Definitivarea draftului programului probațional primar obligatoriu în urma consultărilor publice, comentariilor AJPP, INP şi UNICEF

3 zile

Draftul programului definitivat

Elaborarea  metodologiei de implementare a programului probațional obligatoriu

5 zile

Metodologia programului probațional obligatoriu

Elaborarea instrumentelor pentru instruirea consilierilor de probațiune în vederea aplicării uniforme și adecvate a elementelor programului dezvoltat

4 zile

Instrumente pentru instruire dezvoltate

Elaborarea conceptului de supervizare a programului probațional obligatoriu

3 zile

Concept de supervizare dezvoltat

Participarea la consultări publice.

2 zile

Concluziile consultării.

 

Definirea aranjamentelor de supraveghere şi raportare:

Consultantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului proiectului. Toate activitățile și rezultatele vor fi discutate și planificate cu consultarea în prealabil a coordonatorului. Consultantul raportează prin prezentarea produselor rezultate din activitatea realizată. Produsele se prezintă în decurs de 5 zile de la definitivarea acestora.

Cerințele faţă de consultant:

Calificări, Experiență

 • Să fie licențiat în drept, drepturile omului sau alte studii de profil;
 • Experiență în realizarea de cercetări/analize legale în domeniul legislației penale naționale sau protecției drepturilor omului;
 • Minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul legal;
 • Să posede abilități empirice de cercetare atât cantitative, cât și calitative;
 • Să cunoască la nivel înalt legislația națională și internațională, precum și experiența altor state în domeniul drepturilor copilului;
 • Să dea dovadă de o bună cunoaștere a politicilor promovate şi reformelor în curs de implementare în domeniul justiţiei.

Competențe

 • Competențe analitice excelente, abilități de sintetizare și prezentare clară a rezultatelor cercetării/analizei, de elaborare a actelor legislative/normative.
 • Abilități excelente de scriere, capacitate de a scrie într-un mod structurat, lucid și concis, fără a pierde miezul substanței;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitate;
 • Fluență în limba română, o bună cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj.

Furnizarea de informaţii/resurse de către AJPP:

AJPP va oferi consultantului informațiile, resursele şi materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Procesul de aplicare și selecție:

 Consultanții interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații:

 • CV-ul, inclusiv dovadă experienței anterioare în proiecte/misiuni similare și rezultatele obținute;
 • Oferta financiară in MDL pentru serviciile prestate;
 • Scrisoare de intenție conţinînd o scurtă justificare a candidatului ca fiind cel mai bun/ă pentru consultanța respectivă;
 • Mostre de analize legale/acte legislative/normative elaborate sau alte documente de lucru similare produse.

PROCEDURA DE APLICARE

Termenul-limită pentru aplicare este 16 iulie 2018.

Dosarul de aplicare trebuie să fie trimis la următoarea adresă de e-mail:

office@ajpp.org

 Această activitate este organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în trei regiuni din Moldova”, implementat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova și Inspectoratul Național de Probațiune.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.