hackathon

IDOM anunță concurs deschis pentru poziția de Consultant în domeniul drepturilor omului

ANUNŢ DE RECRUTARE

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

anunță concurs deschis pentru poziția de:

 

                CONSULTANT ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

 

CONTEXT

 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizație neguvernamentală, fondată în 2007, în scopul promovării și apărării drepturilor omului.

Domeniile de expertiză ale organizației includ drepturile persoanelor infectate cu HIV / SIDA, drepturile persoanelor cu dizabilități mintale plasate în instituții psihiatrice și sociale, prevenirea relelor tratamente în locurile de detenție preventivă aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi activităţi din domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor. Obiectivele IDOM sunt implementate în cadrul Programului de Monitorizare şi Raportare şi a Programului de Advocacy şi Litigare.

Misiunea Programului de monitorizare și raportare, în cadrul căruia va activa Consultantul în domeniul drepturilor omului,  este de a promova și apăra drepturile persoanelor cu dizabilități mintale aflate în instituțiile psihiatrice medicale și rezidențiale, precum și de a preveni relele tratamente în locurile de detenție preventivă ale poliției. Direcțiile principale ale Programului sunt:

- Ajustarea cadrului legal și politicilor relevante la standardele internaționale din domeniul drepturilor omului;

- Consolidarea capacităților profesionale ale actorilor relevanți domeniului sănătății mintale și din poliție;

- Sporirea accesul la justiție a victimelor relelor tratamente aflate în custodia poliției sau instituțiilor psihiatrice;

- Crearea parteneriatelor, capacitarea beneficiarilor pentru reducerea încălcărilor drepturilor omului în cadrul instituțiilor relevante;

- Educarea societății în spiritul respectului față de persoanele cu dizabilități mintale.

DESCRIEREA SARCINILOR

Sarcini generale:

Consultantul în domeniul drepturilor omului (drepturile persoanelor cu dizabilități mintale) va contribui la implementarea eficientă și punctuală a obiectivelor stabilite în Planul de dezvoltare strategică a IDOM pentru anii 2016-2018 şi care se referă la drepturile persoanelor cu dizabilități mintale aflate în instituțiile psihiatrice medicale și cele rezidențiale.

 

Sarcini specifice:

Pentru realizarea obiectivului Ajustarea cadrului legal și politicilor relevante la standardele internaționale din domeniul drepturilor omului, Consultantul va fi responsabil de următoarele activități:

• monitorizarea proceselor decizionale din cadrul autorităților publice centrale relevante ce vizează sau sunt conexe domeniului sănătății mintale;

• urmărește și participă în activitățile desfășurate de actorii neguvernamentali sau interguvernamentali ce au drept scop îmbunătățirea cadrului legal pe domeniul sănătății mintale;

• monitorizarea noutăților din domeniul sănătății mintale la nivel național și internațional (jurisprudența Curții Constituționale, Curţii Europene pentru Drepturile Omului, Curtea de Justiție  a Uniunii Europene,  Agențiilor și organismelor relevante ale ONU și Consiliului Europei pe domeniu);

• participarea la elaborarea proiectelor, opiniilor/recomandărilor privind proiectele de acte normative, legislative sau de politici publice sau concluziilor de evaluare a implementării actelor normative, legislative sau politicilor publice pe domenii ce vizează sau sunt conexe domeniului sănătății mintale;

Pentru realizarea obiectivului Prevenirea încălcărilor drepturilor omului în instituțiile psihiatrice și rezidențiale, Consultantul pe drepturile persoanelor cu dizabilități mintale va fi responsabil de următoarele activități:

• participarea la planificarea și desfășurarea vizitelor de monitorizare;

• elaborarea proiectelor, rapoartelor de monitorizare, notelor informative și recomandări către factorii de decizie relevanți;

• menținerea și actualizarea bazei de date a Programului monitorizare;

• menținerea contactelor cu specialiști, experți din diverse domenii, care pot fi atrași în calitate de experți în vizitele de monitorizare desfășurate de IDOM;

• participarea la pregătirea și desfășurarea treningurilor relevante domeniului sănătății mintale și activităților IDOM;

Pentru realizarea obiectivului Asigurarea accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități mintale, Consultantul pe drepturile persoanelor cu dizabilități mintale va fi responsabil de următoarele activități:

• documentarea informației privind încălcările drepturilor omului în instituțiile monitorizate;

• stabilirea și menținerea contactelor cu victimele încălcărilor drepturilor omului și rudele acestora;

• conlucrarea cu Programul de Litigare în vederea aducerii cazurilor respective în fața instanței de judecată

De asemenea, Consultantul va acorda suportul necesar Consultantului pe drepturile persoanelor aflate în arestul poliției și Coordonatorul Programului Monitorizare, Directorul Executiv în vederea realizării obiectivelor organizației în domeniul prevenirii relelor tratamente în locurile de detenție preventivă.

Calificare:

 

Studii:

Studii universitare în domeniul Dreptului sau oricare altă disciplină relevantă (studiile de masterat vor constitui un avantaj)

Experiență profesională:

  • cel puțin 3 ani de experiență în domeniul drepturilor omului;
  • experiență de lucru în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale va constitui un avantaj;
  • experiență de lucru în domeniul managementului proiectelor, inclusiv în organizarea și coordonarea evenimentelor publice (conferințe, treninguri, ateliere de lucru);
  • experiență în monitorizarea respectării drepturilor omului în instituții de tip închis.

Competențe: Abilități analitice demonstrate; cunoașterea situației drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova; responsabilitate și spirit de inițiativă; abilități de comunicare și networking, disponibilitatea de implicare în dialog cu un șir de actori din domeniu; utilizator avansat al computerului (MS Excel, MS Word, Power Point, Outlook, etc.);

 

Abilități lingvistice: Cunoașterea limbilor română, rusă şi engleză (la nivel de comunicare şi scriere); 

 

Calități personale: Abilități de planificare și organizare. Abilități de a respecta termenii-limită fixați, inițiativă și punctualitate; disponibilitate de a merge în deplasări în regiuni și în afara țării.

Persoanele interesate vor trimite dosarul de participare în engleză sau română la adresa de email: director@idom.md sau direct la sediul IDOM: str. Mitropolit Dosoftei, 95A, Chișinău, Moldova, cu indicarea mesajului „Concurs pentru ocuparea funcţiei de Consultant în domeniul drepturilor omului”.

Dosarul de participare trebuie să includă:

  1. CV-ul care va conține datele de contact a două persoane de referință;
  2. Scrisoarea de intenție, care explică de ce persoana este cel mai bun candidat;
  3. Propunerea financiară (salariul lunar așteptat).

Termenul-limită de aplicare este 27 septembrie 2016, orele 23:59.

    

Vor fi contactate doar persoanele care îndeplinesc cerințele menționate în anunț și sunt selectate pentru interviu.

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.