hackathon

Poziţie vacantă – Coordonator Programul Educatorilor de la Egal la Egal

Logo 70x66

 

Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii  „La Strada” este o organizaţie neguvernamentală fondată în Republica Moldova în 2001.

Misiunea organizaţiei: Centrul International "La Strada" exista pentru a asigura protecţia drepturilor şi intereselor legale ale femeilor şi copiilor din Republica Moldova la toate nivelele – individual, legislativ, executiv – prin realizarea a cinci piloni de bază: prevenire şi intervenţie timpurie, protecţie, siguranţă şi justiţie, consolidarea capacităţilor grupurilor profesionale, politici publice şi cercetări şi disponibilitatea datelor.

Beneficiarii noştri sunt:

-          Femei vulnerabile sau afectate de violenţă în bază de gen

-          Copii vulnerabili la abuz sau afectaţi de exploatarea sexuală online comercială şi abuz sexual.

Centrul Internaţional “La Strada” desfăşoară activităţi pe trei domenii:

-          Contracararea traficului de fiinţe umane

-          Prevenirea violenţei în familie  şi violenţei sexuale

-          Prevenirea exploatării sexuale online comerciale şi abuzul sexual  a copiilor.

Mai multă informaţie despre domeniile de activitate ale organizaţiei  găsiţi pe www.lastrada.md

Poziţie vacantă – Coordonator Programul Educatorilor de la Egal la Egal

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Participă la elaborarea şi implementarea planului de activităţi pentru voluntari.
 • Participă la recrutarea şi selectarea voluntarilor.
 • Coordonează şi participă la programele de instruire ale voluntarilor.
 • Participă la elaborarea materialelor de instruire pentru voluntari.
 • Coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de voluntari.
 • Identifică şi aplică instrumentele eficiente de motivare ale voluntarilor.
 • Scrie rapoarte narative calitative şi cantitative şi rapoarte financiare despre activitatea voluntarilor.
 • Poartă răspundere pentru resursele financiare şi echipamentul organizaţiei folosite de voluntari.
 • Organizează buna funcţionare a bibliotecii, inclusiv in versiunea electronică şi videotecii, duce evidenţa publicaţiilor, filmelor şi înregistrărilor audio/ video.
 • Contribuie la identificarea oportunităţilor de parteneriate şi la consolidarea relaţiilor PEEE cu structurile de stat, ONG-uri şi Organizaţii Internaţionale.
 • Reprezintă Centrul Internaţional „La Strada” la evenimente de nivel naţional şi internaţional.
 • În calitate de membru al unei echipe de proiect, va prelua sarcinile specifice activităţilor de proiect încredinţate de către responsabilul de proiect, conform cerinţelor scrise şi verbale formulate de acesta.
 • Contribuie la implementarea activităţilor de promovare pe cele trei domenii de activitate desfăşurate de către organizaţie.

 

Cerinţe:

 

Studii:  superioare  în domeniul  psihologie, ştiinţe ale comunicării, sociologie, asistenţă socială, pedagogie  sau similare.

Experienţă profesională:

Experienţă de lucru în domeniu cel puţin 1 an (sau domenii sociale relevante poziţiei).

Capacităţi de analiză, sinteză, evaluare a informaţiei.

Experienţă  în utilizarea computerului şi a pachetului de programe Microsoft Office (MS Word, Excel, Power Point).

Cunoaşterea limbilor romană, rusă şi engleză.

Valori şi abilităţi:

 • Sensibilitate la problemele copiilor şi femeilor vulnerabile.
 • Devotament faţă de organizaţie şi valorile acesteia.
 • Motivare şi administrare profesională a echipei de voluntari.
 • Spirit de echipă.
 • Planificare şi bună organizare.
 • Aplanarea situaţiilor de conflict.

 

Aptitudini:  Bun organizator, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, abilităţi de lucru în echipă, capacitate de comunicare, fire deschisă (extroversiune).

Persoanele interesate pot depune CV şi scrisoarea  de motivare în limba română la adresa de email:  dmisail@lastrada.md

Data limită pentru depunerea dosarului 30 Septembrie 2016. Informaţii  suplimentare despre conţinutul postului la telefonul: 022 23 49 06.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.    

 

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.