Consultant/expert pentru analiza standardelor și normativelor în construcții.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Titlul funcției:

Consultant/expert (persoană fizică sau juridică) pentru analiza standardelor și normativelor în construcții ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructura socială.

Perioada de angajare  septembrie –noiembrie  2016

Informație generală:

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD), implementează Proiectul ”Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”  în cadrul Programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egale” realizat de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

 

Scopul proiectului este sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin acțiuni de advocacy.

Obiectivele proiectului:

 1. Consolidarea grupului preocupat de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 2. Advocacy pentru facilitarea angajării în muncă a  persoanelor cu dizabilități;
 3. Advocacy pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructura socială și acces la    informație pentru persoane cu dizabilități;
 4. Advocacy pentru continuarea reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale.

În vederea realizării obiectivului III a proiectului, AOPD își propune să  analizeze cadrul legislativ și normativ în construcții referitor la accesibilitate și acces la informație pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

Pentru realizarea acestei sarcini AOPD va angaja un consultant/expert (persoană fizică sau juridică)

Responsabilitățile consultantului/expert:

Nr Activitatea Perioada Nr. de zile de consultanță
1 Realizarea unui raport de analiză a standardelor și normativelor în construcții ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructura socială. septembrie 5 zile
2 Inițierea, participarea și moderarea    ședințelor de consultare reprezentanții ONG-urilor din domeniu și autoritățile de resort. Septembrie –octombrie 2 zile
3 Elaborarea recomandărilor  legislative  de îmbunătățire și completare a documentelor legislative și normative analizate ( Notă: Recomandările vor fi prezentate în formă de propuneri legislative însoțite de note de informare). Octombrie 5 zile
4 Prezentarea  recomandărilor elaborate în cadrul unei Mese rotunde. Octombrie 1 zi
  Total  

13  zile

Produsul final realizat:

-          Raport de analiză a standardelor și normativelor în construcții ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate              la infrastructura socială;

 -         Raport sumar a activității consultantului.  

Calificările consultantului:

 • Studii superioare în domeniul arhitectură, juridic sau alte domenii relevante;
 • Experiență dovedită în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
 • Experiență dovedită în activități similare care necesită capacități de analiză și facilitare/consultare;
 • Abilități de comunicare excelente;
 • Experiență  anterioară de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații ale societății civile;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

Dosarul candidatului pentru poziția de consultant va conține:

 • CV-ul care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului relevante domeniului dat de activitate.
 • Se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple ale unor servicii/produse similare realizate anterior.
 • Oferta financiară (în lei MDL)

 

Plata pentru serviciile prestate: Plățile vor fi efectuate prin virament bancar, la finele perioadei de prestare a serviciilor, după prezentarea raportului efectuat și altor materiale conform condițiilor contractului de prestare a serviciilor;

 

Persoanele interesate vor expedia dosarele până  13 septembrie  2016, ora 16:00, la adresa electronica aopdmoldova@gmail.com   cu titlul  mesajului,  Analiza standardelor si normativelor  pentru accesibilitate.

Pentru informații suplimentare: Galina Climov,  tel: +373 79222505 / 68869911, aopdmoldova@gmail.com

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.