Selectarea prestatorului de servicii pentru analiza parametrilor solului în cadrul școlilor de cîmp pentru fermieri

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Sarcini și responsabilități

În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta  un prestator de servicii pentru determinarea proprietăților fizice, hidrice, fizico-mecanice, chimice și biologice ale solului pe loturile demonstrative și martor în fiecare SFC.  Prelevarea probelor va fi coordonată cu experții în TCLS, administratorii SCF  și UCIP-IFAD. Școlile de cîmp pentru fermieri sunt următoarele:
 
1.       SCF Agrored-LV (r-nul Edinet, s. rediul Mare)
2.       SCF Hiliutianul (r-nul Riscani, s. Hiliuti)
3.       SCF CA Taul (r-nul Donduseni, s. Taul)
4.       SCF Girlea Andrei Pavel (r-nul Rezina, s. Tareuca)
5.       SCF IPAPS N. Dimo (r-nul Orhei, s. Ivancea)
6.       SCF IF Porumbeni (r-nul Criuleni, s. Pașcani)
7.       SCF Golden Grapes & Cereals (r-nul Hincesti, s. Caracui)
8.       SCF Roua Piersicului (r-nul Leova, s. Tochile-Răducani)
9.       SCF Natcubi-Agro (r-nul Cahul, com. Larga Nouă)
10.   SCF Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (s. Grigorievca, r. Căușeni)
 
Lista SFC poate fi completată cu cel mult trei  școli, cu modificarea contractului prin amendament.  

Documentele necesare care urmează fi prezentate pentru participare la concurs :
Candidații vor depune la oficiul UCIP-IFAD următorul set de documente:

  1. Oferta tehnică va include:

·         Copia ertificatului/deciziei de înregistrare și extrasului din Registrul de stat.
·         Copia certificatului de acreditare a laboratorului pentru serviciile solicitate în prezentul TOR.
·         Copiile certificatelor de verificare metrologică a  utilajelor/echipamentelor ce vor fi utilizate pentru analize.
·         Descrierea succintă a  profilului  companiei și serviciilor prestate.
·         Lista echipamentului/utilajului ce va fi utilizat pentru  analize. 
·         Denumirea metodei de analiză a fiecărui parametru analizat (se indică în anexele 1 și 2).
·         Lista contractelor din ultimii 5 ani pentru volumul de lucrări similare prestate pe teritoriul RM cu indicarea anului,  costului contractului, beneficiarului.
·         Lista contractelor din ultimii 5 ani pentru servicii similare prestate pentru organizații din afara țării, cu indicarea anului, costului contractului, țării și beneficiarului.  Declarația privind veridicitatea datelor și informației prezentate (Anexa 3).

  1. Oferta financiară

·      Oferta financiară va fi prezentată conform Anexei 2 în dolari SUA. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de SCF.
·      Costul serviciilor vor fi prezentate la valoarea serviciilor supuse impozitării la cota 0 (zero) a TVA prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 643 din 26.08.2011.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să consultați:

http://www.ifad.md/achizitii/show/201/

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.