hackathon

AO ”AVE Copiii” anunță concurs pentru funcția vacantă de Consilier Social

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” angajează CONSILIER SOCIAL pentru PROIECTUL „Asistență socială, medicală, educațională și suport pentru dezvoltarea comunitară acordată solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară”.

POZIȚIE: full – time

Se subordonează Coordonatorului de proiect și are în subordine voluntari și studenți în practică.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Planificarea strategică și operațională a activităților relative postului și implementarea eficientă a acestora, inclusiv monitorizarea și raportarea.
 • Implementarea şi respectarea obligaţiilor contractuale, relative postului, care decurg din acordurile de parteneriat şi alte tipuri de contracte cu donatorii și furnizorii;
 • Administrarea activităţilor Proiectului, relative postului, în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociaţiei şi cu condiţiile finanţatorului;
 • Dezvoltarea relaţiilor armonioase şi eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul şi în afara Proiectului;
 • Asigurarea corespunderii strategiilor şi activităţilor relative postului cu Planul Strategic al Asociaţiei şi alte documente relevante domeniului.

SARCINILE DE BAZĂ:

 • Oferă consiliere psihologică solicitanților de azil și refugiaților, în special copiilor și femeilor;
 • Organizează activitățile de animație socio-educative pentru femei și copii refugiați și solicitanți de azil;
 • Organizează (cu informarea obligatorie și implicarea asistenților sociali comunitari) și participă la vizitele sociale la domiciliul beneficiarilor Proiectului, și elaborează Rapoartele Sociale (evaluările de caz);
 • Organizează și participă activ la Ședințele Sociale, inclusiv elaborează materialele necesare pentru respectivele ședințe și procesele verbale ale acestora;
 • Organizează și monitorizează desfășurarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru dedicate profesioniștilor din domeniul psiho-social, care deservesc beneficiarii Proiectului;
 • Elaborează materiale relative postului, inclusiv, dar nelimitat, Conceptul activităților socio-educative pentru femei și copii refugiați și solicitanți de azil;
 • Facilitează și monitorizează accesul copiilor refugiați și solicitanți de azil la activitățile extra curriculare (taberele de vară, Școala de vară, Centre de zi);
 • Elaborează și monitorizează programul de lucru al voluntarilor și studenților în practică;
 • Participă activ la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
 • Traduce documentația relativă domeniului de activitate (refugiu, solicitare de azil, etc.)
 • Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoartele lunare despre activitate;
 • Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii, finanțatorii și beneficiarii Proiectului;
 • Execută orice alte dispoziţii date de Coordonatorul de Proiect în realizarea strategiilor Asociaţiei.

DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII: IMEDIAT

STUDII ȘI ABILITĂȚI:

Obligatoriu: Studii superioare, de preferat în domeniul Pedagogie, Psihologie, Psihopedagogie și/sau Asistență Socială.

Avantaje: Formare în drepturile copilului, animație socio-educativă, participarea femeilor etc.

Cunoștințe: Operare PC: Word, Excel, Acces, Power Point; abilități avansate de navigare pe Internet și Poștă electronică.

Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj.

Competenţe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; capacitate de previziune a evoluţiei evenimentelor; capacitate de redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; capacitate de organizare a evenimentelor.

Competenţe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare de conflicte; negociere; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; abilităţi de comunicare interpersonală.

Calităţi personale: Orientare spre rezultat; leadership; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.

EXPERIENȚĂ:

 • Minimum 2 ani de experienţă profesională în asistență socială;
 • Minimum 2 ani de experiență de traduceri verbale și scrise în și din Română - Engleză - Rusă;
 • Experiență în animație socio-educativă;
 • Experiență în activități de promovare a femeilor.

CONDIŢII:

 • Programul de lucru 8 ore/ zi şi suplimentar în cazurile de urgență;
 • Condiţiile materiale:

- ambientale: nu lucrează în condiţii ambientale deosebite;

- deplasări: face deplasări frecvente, în afara Asociaţiei, în ţară, şi, în funcţie de necesitate, la delegare, în străinătate;

- spaţiu: are birou propriu;

- condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii): PC, acces la maşina de serviciu, acces la telefonul mobil de serviciu.

 • Condiţii de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc.

CERINȚE DE APLICARE:

Data limită pentru depunerea dosarului – 28 august 2016, ora 18:00.

CV completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare, ambele documente obligatoriu în limba Engleză, vor fi depuse la adresa electronică office@avecopiii.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs de post – CONSILIER SOCIAL”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, 069122106 persoana de contact – Rodica Țurcanu.

Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.