hackathon

AOPD va angaja un Consultant/expert pentru analiza cadrului legislativ și normativ în construcții referitor la accesibilitate și acces la informație pentru persoanele cu dizabilități

Titlul funcției:

Consultant/expert (persoană fizică sau juridică) pentru analiza cadrului legislativ și normativ în construcții referitor la accesibilitate și acces la informație pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

Perioada de angajare  septembrie –  noiembrie  2016 

Informație Generală:

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD),  implementează Proiectul ”Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”  în cadrul Programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egale” realizat de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Scopul proiectului este sporirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin acțiuni de advocacy.

Obiectivele proiectului:

 1. Consolidarea grupului preocupat de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 2. Advocacy pentru facilitarea angajării în muncă a  persoanelor cu dizabilități;
 3. Advocacy pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructura socială și acces la    informație pentru persoane cu dizabilități;
 4. Advocacy pentru continuarea reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale.

În vederea realizării obiectivului III al proiectului, AOPD își propune să  analizeze cadrul legislativ și normativ în construcții referitor la accesibilitate și acces la informație pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.

Pentru realizarea acestei sarcini AOPD  va angaja un consultant/expert (persoană fizică sau juridică)

Responsabilitățile consultantului/expert:

Nr Activitatea Perioada Nr. de zile de consultanță
1

Realizarea unui raport de analiză:

-          a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la clădirile și drumurile vechi,

-          a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate la clădirile și drumurile noi sau aflate în reconstrucție, și elaborarea recomandărilor legislative (Notă: accentul va fi pus pe evaluarea mecanismelor de proiectare, verificare, autorizare și recepție a construcțiilor).

 Septembrie 7 zile
2 Inițierea, participarea și moderarea  ședințelor de consultare comune și individuale cu reprezentanții ONG-urilor din domeniu și autorităților de resort. Septembrie 2 zile
3 Elaborarea recomandărilor  legislative  de îmbunătățire și completare a documentelor legislative și normative analizate ( Notă: Recomandările vor fi prezentate în formă de propuneri legislative însoțite de note de informare). Septembrie –octombrie 7 zile
4 Prezentarea  recomandărilor elaborate în cadrul unei Mese rotunde. Octombrie 1 zi
5 Moderarea unui Atelier  de elaborare a recomandărilor pentru un nou Plan de acțiuni de implementare a măsurilor de asigurare a accesibilității.                              Octombrie 1 zi
6 Participare la ședințe de lucru cu participarea reprezentanților ONG și instituțiilor statale de resort  în vederea elaborării recomandărilor Octombrie 2 zile
7

Elaborarea  și sistematizarea recomandărilor pentru un nou Plan de acțiuni de implementare a măsurilor de asigurare a accesibilității.

(Notă: Inclusiv, proiectul Hotărîrii de Guvern și a Notei informative)

Octombrie 5 zile
  Total     25 zile

Produsul final realizat:

-          Raport de analiză a cadrului legislativ și normativ în construcții referitor la accesibilitate și acces la informație pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova;

-          Documentele de proiect de acte normative;

-          Raport sumar al activității consultantului.  

Calificările consultantului:

 • Studii superioare în domeniul juridic, economic sau alte domenii relevante;
 • Experiență dovedită în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
 • Experiență dovedită în activități similare care necesită capacități de analiză și facilitare/consultare;
 • Abilități de comunicare excelente;
 • Experiență anterioară de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații ale societății civile;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

Dosarul candidatului pentru poziția de consultant va conține:

 • CV-ul care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului relevante domeniului dat de activitate.
 • Se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple ale unor servicii/produse similare realizate anterior.
 • Oferta financiară (în lei MDL)

 

Plata pentru serviciile prestate: Plățile vor fi efectuate prin virament bancar, la finele perioadei de prestare a serviciilor, după prezentarea raportului efectuat și altor materiale conform condițiilor contractului de prestare a serviciilor;

 

Persoanele interesate vor expedia dosarele până 13 septembrie 2016, ora 18:00, la adresa electronică aopdmoldova@gmail.com   cu titlul  mesajului,  Analiza legislației domeniul Accesibilitate.

Pentru informații suplimentare: Galina Climov,  tel: +373 79222505 / 68869911, aopdmoldova@gmail.com

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.