Atenție! Termen de aplicare extins! Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui specialist sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar

Ajută-ne să distribuim acest articol:

 

Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui specialist sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar

Atenție! Termen de aplicare extins!

În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. În acest context FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS).                                                                                                                                              

Pentru o informare calitativă a consumatorilor despre progresele realizate de guvernul național  în armonizarea cadrului legislativ existent al țării cu standardele UE în domeniul siguranței alimentelor, FEE anunță concursul pentru identificarea unui expert sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS) din Moldova.

Aici accesați termenii de referință  http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=986&l=ro 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost extins până pe data de 14 august, 2016.

Dosarul va fi trimis, personal sau prin poștă, semnat și ștampilat, la următoarea adresă: Fundația Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98,  etaj nr. 3, MD-2004, Chișinău, Moldova.

Dosarul poate fi trimis și prin email la adresa: concurs@eef.md, cu mențiunea ”Monitorizare CSP, LOT1” pentru Lotul 1 al acestor termeni de referință.

Pentru mai multe informații, va rugăm să ne scrieți pe adresa info@eef.md. Clarificările de rigoare vor fi făcute doar în scris.Short technical offer that will include the general vision of the candidate on the web page, software means used for the site managements, etc.
 

Nota bene!

-          Doar companiile selectate vor fi contactate.

-          Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.