Căutăm Contabil

Descrierea organizației

Solidarity Fund PL activează în Republica Moldova începând cu anul 2012. Activitatea organizației vizează dezvoltarea locală prin crearea parteneriatelor locale durabile și dezvoltarea soluțiilor sistemice împreună cu comunitățile rurale și urbane din Moldova. 

Organizația își extinde activitatea în țară pe mai multe domenii prioritare și își mărește echipa. Informații despre toate pozițiile vacante pot fi vizualizate pe site-ul organizației: http://solidarityfund.md/functii-vacante-in-cadrul-solidarity-fund-pl-in-moldova/

Descrierea postului de muncă:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcini și responsabilități:

 • Ținerea evidenței contabile în strictă conformitate cu toate normele care reglementează acest domeniu;
 • Pregătirea rapoartelor financiare şi statistice necesare şi prezentarea conducerii organizației şi instituțiilor relevante.
 • Efectuarea calculelor şi transferurilor legate de impozite şi taxe, salarii, precum şi alte achitări, pregătirea ordinelor de plată pentru instituțiile bancare;
 • Participarea la inventarierea mijloacelor financiare, bunurilor materiale, achitărilor și obligațiilor;
 • Oferirea de informații contabile veridice conducătorului, angajaților, auditorilor, precum și altor utilizatori ai datelor contabile;
 • Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a informației contabile, introducerea schimbărilor necesare în notele explicative şi normele utilizate la prelucrarea datelor;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile donatorului și legislația în vigoare;
 • Asigurarea faptului că toate achizițiile sunt în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în contabilitate/finanțe;
 • Experiența de muncă în domeniul contabilității de cel puțin 2 ani;
 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani;
 • Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna, limba rusă și scris în limba engleză;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).

Tipul contractului: contract individual de muncă

Implicarea: jumătate de normă / normă deplină

Procedura de aplicare: persoanele interesate vor transmite la adresa de e-mail info@solidarityfund.md, cu mențiunea „Contabil”, următoarele documente:

– CV-ul actualizat;

– O scrisoare de motivare (până la 1 pagină) în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză.

Termenul limită de depunere a dosarelor de angajare: 16 decembrie 2019, ora locală 09:00.

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.


Ajută-ne să distribuim acest articol: