Termen extins. Anunț de angajare a experților în elaborarea programului de instruire

CONTEXT:

Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT lansează proiectul ”Academia liderului comunitar”, realizat în cadrul proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, cu sprijnul oferit de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a promova democrația participativă si principiile bunei guvernări la nivel local prin formarea și consolidarea capacităților liderilor comunitari, liderilor de opinie și activiștilor civici din Republica Moldova.

La această etapă Centrul CONTACT anunță concurs de selectare a experților/grupurilor de experți pentru elaborarea materialele metodico-didactice ce vor fi utilizate în procesul de instruire a viitorilor participanți la Academia liderului comunitar.

În cadrul primei promoții a Academiei liderului comunitar este planificată instruirea a 60 de persoane divizate în 3 grupe a câte 20 de participanți în fiecare.

Pentru fiecare grup vor fi desfășurate 4 seminare (module) a cate 2 zile fiecare – în total 24 zile de instruiri pe următoarele tematici:

 • Cadrul legal pentru participarea cetățenească.
 • Implicarea în procesul decizional: forme și metode.
 • Lobby și advocacy în promovarea intereselor comunitare.
 • Organizarea și desfășurarea acțiunilor comunitare.

Profilul participanților Academiei: Participanții vor fi selectați din rândul liderilor de opinie, liderilor comunitari, grupurilor de inițiativă locală și ONG-urilor active din toate zonele Moldovei.

RESPONSABILITĂȚI:

Experții sau grupul de experți vor fi responsabili să elaboreze programe de instruire pentru fiecare seminar care ar conține: scopul, obiectivele specifice, rezultatele scontate, conținutul narativ al cursului, metodica de predare, teme ”pentru acasă”, metode și instrumente de evaluare a cunoștințelor, si materiale metodico-didactice în ajutor trainerilor care vor fi antrenați în procesul de instruire din cadrul Academiei (agendele fiecărui seminar, materialele distributive, studiile de caz, materialele audio-vizuale, chestionarele de evaluare a cunoștințelor, etc.). 

Perioada de realizare a sarcinilor: lunile decembrie 2019 – februarie 2020.

Pentru realizarea sarcinii sunt alocate 40 de zile lucrătoare -- cate 10 pentru fiecare seminar (modul).

 

Cerințe fată de candidați:

 • Studii superioare.
 • Experiență de trainer/expert în activitățile de instruire a OSC-urilor;
 • Cunoștințe și abilități în elaborarea materialelor metodico-didactice în domeniile relevante proiectului;
 • Cunoștințe în domeniul politicilor de mobilizare comunitară și administrație publică;
 • Experiența de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.
 • Persoanele interesate pot depune dosarul la concurs la următoare adresa info@contact.md cu mențiunea Academie liderului comunitar. Sunt încurajate să participe persoane fizice sau juridice, experți individuali sau grupuri de experți.

Dosarul de aplicare va conține: 

 • CV-ul experților (în cazul aplicației din partea unei persoane juridice se prezintă și CV-ul organizației); 
 • Oferta tehnică care va conține un concept general de realizare a sarcinilor expuse în TOR; 
 • Oferta financiară, care va include costurile pentru lucrările prestate calculate în zile de lucru.

NOTĂ: 

Persoanele fizice sau juridice, echipele de experți interesați pot aplica pentru toate modulele (4 tematici) sau pentru unele module separate. 

Data limită de prezentare a dosarului - 9 decembrie 2019

Pentru informații suplimentare: Vasile Cioaric, șef de studii Academia liderului comunitar, Tel: 079635985 și/sau la adresa cioaric.vasile@gmail.com

Doar candidaturile selectate vor fi contactate.
Ajută-ne să distribuim acest articol: