Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală de media, angajează Manager de Program în cadrul Programului Politici, Legislație și Cercetare Mass Media.
 
Responsabilități:

 • Participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare și a strategiilor de fundraising pentru susținerea proiectelor de cercetare;
 • Elaborează și scrie propuneri de proiect, în măsura necesităților;
 • Supervizează activitățile de cercetare/monitorizare a  mass-media din Moldova;
 • Coordonează și participă la activitățile de monitorizare a  cadrului legislativ și elaborarea de politici, amendamente, proiecte de legi ce reglementează domeniul mass--media;
 • Planifică, coordonează și controlează procesul de implementare a proiectelor finanțate, întocmește rapoarte narative privind realizarea acestora etc.

 
Studii, calificări şi competenţe:

 • Studii universitare;
 • Minimum 3 ani de experiență profesională în domeniul cercetării și analizei mass-media;
 • Experiență în elaborarea de studii, analize, rapoarte de monitorizare, politici publice etc;
 • Abilități de planificare, organizare, control și raportare;
 • Abilități de scriere și redactare a materialelor;
 • Abilități de comunicare și RP;
 • Cunoașterea calculatorului și a programelor de bază;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă.

 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită, până la 11 decembrie 2019, ora 17.00, un CV detaliat, cu indicarea experienței relevante și a persoanelor de referință și o scrisoare de motivare, la adresa de e-mail: igrejdeanu@ijc.md. CJI își rezervă dreptul să contacteze doar persoanele selectate pentru interviu.
 
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, constituită în formă organizatorica-juridică de „instituție privată”, care acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova. Detalii despre activitatea CJI - www.media-azi.md, precum și pe pagina CJI pe Facebook.

CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei.

CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Ajută-ne să distribuim acest articol: