AO „Centrul Media pentru Tineri” anunţă concurs de selectare a unui formator/formatoare ce ar urma să desfășoare activități nonformale de instruire a elevilor (ciclul gimnazial și liceal) în jurnalism civic şi MOJO în raioanele Râșcani, Glodeni, Căușeni: UTA Găgăuzia și Cantemir.

Formatorii/ele vor susține pe parcursul anului 2019-2021, un număr de 20 de instruiri de jurnalism civic şi MoJo(mobile journalism), cu durata de șase ore fiecare.

Instruirile au scopul de a spori gradul de înțelegere și analiză critică a informației distribuite de mass media și a informației care circulă pe rețelele sociale. La fel, participanţii îşi vor îmbunătăţi abilităţile de înţelegere şi de abordare a problemelor sociale, economice şi culturale din localitatea lor.

Conceptul instruirii va cuprinde următoarele subiecte:

 • Ce înseamnă jurnalismul civic;
 • Cine poate, în ce condiţii, să facă jurnalism civic;
 • Cum se identifică şi se documentează un subiect de interes public;
 • Cum se scrie un material jurnalistic (articol, foto, video);
 • Tehnici de filmare şi montare cu telefonul mobil;
 • Aplicaţii specifice MoJo.

Calificare și abilități ale formatorilor/formatoarelor:

 • Studii superioare și aptitudini în domeniul jurnalismului;
 • Certificare în calitate de formator/formatoare – TOT;
 • Experiență de cel puțin un an în calitate de formator/oare în activități de instruire nonformală a copiilor și tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani;
 • Experiență în abordarea subiectelor ce țin de jurnalismul civic şi MoJo;
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă (excelent), limba engleză reprezintă un avantaj.

Responsabilități principale:

 • Elaborarea conceptului, obiectivelor, listei de subiecte și agendei pentru fiecare instruire.
 • Elaborarea unui raport narativ după fiecare instruire;
 • Realizarea și desfăşurarea a 20 de instruiri, cu participarea copiilor şi tinerilor;
 • Ghidarea participanților la instruire, în realizarea lucrului practic.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul, certificate de confirmare pentru statutul de formator, o scrisoare de motivare şi o ofertă comercială prezentată în EUR net/1 h (plata se va efectua în MDL,  conform cursului proiectului) la adresa: youth.media.moldova@gmail.com.

Termenul-limită de transmitere a dosarelor este 6 decembrie, 2019.

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. Centrul Media pentru Tineri își rezervă dreptul de a respinge dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Instruirile vor fi organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea gândirii critice în rândul tinerilor și sporirea gradului de participare la nivel local”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul va fi implementat de AO Centrul Media pentru Tineri în parteneriat cu Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”.

***

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.


Ajută-ne să distribuim acest articol: