Asociația Presei Independente (API) anunță un concurs pentru selectarea unui/unei expert/e care va elabora Strategia de dezvoltare API pentru perioada 2021-2025, pornind de la misiunea API la nivel național și necesitățile constituenților.

Documentul strategic este elaborat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), iar API este organizație media parteneră pentru creșterea potențialului de comunicare, vizibilitate și implicare a cetățenilor și a organizațiilor societății civile locale și regionale în dezvoltarea durabilă a regiunilor ţării.

În acest context, în perioada octombrie 2019 – septembrie 2021, API implementează proiectul „Societatea civilă şi media regionale în sprijinul reformelor europene, dezvoltării durabile și participării cetățenilor la consolidarea democrației locale”, care îşi propune să ofere susținere financiară, instruire şi consultanţă profesională organizaţiilor societăţii civile şi mass-media regionale pentru promovarea valorilor europene în regiuni.

Expertul/a selectat/ă va realiza strategia de dezvoltare API și va include următoarele obiective prioritare: - consolidarea API ca centru național de resurse care contribuie la dezvoltarea presei independente din Republica Moldova; - creșterea eficienței activităților de advocacy pentru sporirea viabilității mass-mediei independente și a calității produsului jurnalistic; - extinderea API, dezvoltarea direcțiilor noi de activitate și a serviciilor inovative care să răspundă cerințelor actuale ale sectorului mass-media; - îmbunătățirea asistenței oferite constituenților în scopul profesionalizării acestora, producerii de conținut media profesionist și creșterii profitabilității redacțiilor reprezentate în API.

Strategia de dezvoltare se va baza pe o analiză a percepției publice a rolului API în promovarea și dezvoltarea mass-mediei independente, pe de o parte, și a necesităților constituenților API, pe de altă parte. Analiza va fi realizată prin metoda interviului direct și/sau a chestionării la distanță a membrilor API, dar și a jurnaliștilor, managerilor media, activiștilor civici și a altor lideri de opinie care nu au calitatea de membru API.

API va selecta expertul/a în baza următoarelor criterii:

  • Studii superioare în jurnalism/comunicare, management sau alte domenii conexe;
  • Cunoştinţe şi experiență relevantă demonstrată de cel puțin 3 ani;
  • Cunoştinţe despre situaţia mass-media, a activității ONG-urilor de profil;
  • Cunoştinţe şi abilități în elaborarea strategiilor, efectuarea analizelor și/sau a evaluărilor instituționale;
  • Reputație şi integritate personală şi profesională;
  • Abilități de comunicare, lucru în echipă;
  • Confirmarea flexibilității în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
  • Cunoașterea excelentă a limbilor română şi rusă.

Conceptul general al Strategiei și proiectele chestionarelor în baza căruia vor fi realizate interviurile cu constituenții API (evaluarea necesităților) și cu persoanele relevante care nu au calitatea de membru API (evaluarea percepției publice) urmează a fi prezentate până la 30 noiembrie 2019, ora 10.00.

Termenii de referință pot fi accesați aici.

Dosarele vor fi depuse/expediate: la sediul API - str. Bucureşti 41/5, mun. Chişinău, R. Moldova, MD - 2012 sau vor prin poşta electronică/e-mail – pmacovei@api.mdcristina.bobirca@api.md.

Pentru informaţii suplimentare: tel.: 022 210602 (persoană de contact  – Cristina Bobîrcă).

Proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” este finanțat de către Uniunea Europeană și este implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente.


Ajută-ne să distribuim acest articol: