Promo

Termeni de Referință pentru postul de Coordonator Regional (regiunea Nord-Est, cu sediul în mun. Bălți)

Distribuie prietenilor:


Nr. ref. 8 din 08.11.2019

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunile de observare a alegerilor care vor avea loc în perioada de implementare a proiectului.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea candidatului-(ei) pentru postul de Coordonator Regional Nord-Est, cu aria de responsabilitate în mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Rezina, Șoldănești, Glodeni, Sângerei și Telenești.

Scopul postului: Titularul este membru al Echipei de Rețea a Asociației Promo-LEX având sarcina de a gestiona activitatea oficiului regional Nord-Est al Asociației și implementarea activităților planificate în cadrul programului.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului de Rețea

Locul de muncă: oficiul regional NORD-EST al Asociației Promo-LEX din mun. Bălți (str. A. Pușkin, 68);

Perioada de angajare: candidatul(-a) selectat(-ă) va fi angajat(-ă) în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2021. Contractul de muncă va fi semnat inițial pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire ulterioară.

Asociația Promo-LEX oferă:

  • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
  • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
  • posibilitate de creștere profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

  • CV-ul actualizat;
  • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu Promo-LEX sau în domeniul electoral vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Coordonator Regional. În scrisoarea de motivare se va mai indica următoarea informație:
    – Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact    (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
    – Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului     și angajatului).

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română sau Engleză şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Coordonator Regional NORD-EST”. 

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 22 noiembrie 2019, ora 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.
Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo